Visste du att våra före detta kursdeltagare finns i en stor bredd av organisationer och yrken? Vi ställde några frågor till Anna Grönvall som har studerat den ettåriga kursen Omställningspiloterna på Färnebo folkhögskola och just nu går vår kurs i lokalekonomisk analys. Till vardags arbetar Anna med landsbygdsfrågor på Coompanion och Hela Sverige ska leva.

Varför valde du att studera på Färnebo?

– Jag är född och uppvuxen i Stockholm men hade en längtan om ett mer naturnära liv. Jag drömde om att lära mig att odla, få nya praktiska kunskaper och att komma närmare de processer som är grundläggande i ett samhälle. Förut jobbade jag med mycket abstrakta saker. Jag ville bort från det och testa något som kändes mer ”på riktigt”. 

Varför ska man gå en kurs på Färnebo?

– Färnebo är en fantastisk skola på många sätt. Förutom att skolan ligger på en otroligt vacker plats så tycker jag att man ska gå på Färnebo för att skolan har bra värderingar som genomsyrar kurserna – skolan är en viktig aktör för omställning i vår tid. Lärarna är kunniga och kompetenta och det finns mycket flexibilitet och möjlighet att själv påverka hur utbildningen läggs upp.

– Folkbildningen i sig är så otroligt viktig, den skapar meningsfulla möten och är en viktig samhällsaktör. Jag tror att folkhögskolorna har en viktig roll i att leda samhällsomställningen. 

Vad tar du med dig från utbildningarna?

– Det som varit bra med utbildningen är nog helheten och att det varit så många olika inslag. Omställning är ett begrepp som innehåller så mycket och vi fyllde det med kunskaper om allt i från folkrörelser och demokrati- och energifrågor, till att ta hand om höns och diskutera naturens rättigheter. En del i Omställningspiloterna handlade också om lokalekonomisk analys som jag har valt att fördjupa mig i under den här terminen. Det har också varit otroligt värdefullt. 

– Det kändes särskilt meningsfullt med de olika studiebesöken hos olika omställningsinitiativ runt om i Sverige. Det var inspirerade att träffa människor som har förverkligat sina drömmar och valt andra sätt att leva.

Vad gör du nu?

– Just nu jobbar jag med ett projekt om att starta bygdebolag. När det offentliga lyfter sin hand och skolor, vård och lanthandel stänger ner på många håll och företag lämnar, hotas hela bygdens överlevnad. Bygdebolag är ett alternativ till den utvecklingen, med geografiskt förankrade och gemensamt ägda bolag eller föreningar som driver skolor, äldreboenden och matbutiker. Byn går samman och styr samhällsfunktionerna demokratiskt för att skapa en långsiktig blomstring av bygden.

– Om man har anammat ett lokalekonomiskt perspektiv är bygdebolag ett sätt att förverkliga det. Samhället genomsyras av ett mer traditionellt, nationalekonomiskt perspektiv, där evig tillväxt, privat företagande och frihandel är det centrala. Men det lokalekonomiska synsättet erbjuder ett perspektiv som sällan tas upp när vi pratar om ekonomi, även om det är väldigt grundläggande och viktigt. Ekonomi är inte främst finansiella system och elektroniska pengar, det handlar om människors kunskaper, naturtillgångar och teknologi och hur vi har inflytande över de här olika sakerna.