Elin Sjöman från Rone på Gotland har gått folkhögskolekursen Att arbeta med lokalekonomisk analys, som arrangeras i samarbete mellan Hela Sverige ska leva och Färnebo folkhögskola.

Till vardags utbildar hon sig till landsbygdsutvecklare vid SLU. Här berättar hon om hur hon upplevde folkhögskolekursen, som ges igen i höst:

– Det bästa med kursen är känslan av stöd, berättar Elin. Vi är en blandad grupp, med olika erfarenheter, som går kursen. Vi förenas av vårt intresse för att utveckla lokalsamhällen och alla är inställda på att hjälpa varandra. Allt detta gör att det alltid finns någon att fråga om man stöter på problem i sitt arbete. Våra olika erfarenheter gör också att vi får tillgång till en enorm bank av idéer och lösningsförslag.

– Arbetet med lokal utveckling kan ibland kännas stort och omöjligt, fortsätter Elin. Var ska vi ens börja?

En lokalekonomisk analys gör bygdens in- och utflöde av resurser tydligare, vilket skapar en mer konkret bild av vad som kan och bör göras. Som en bieffekt gör arbetet med att ta fram LEA:n att bygden måste komma samman och arbeta med varandra för att få fram informationen som behövs. Det är en bra grund till fortsatt utveckling.

SV_SE