“Man kan få bli engagerad och man blir engagerad tillsammans för att vi tillsammans lever och agerar ihop som en grupp. Alla vi som går på den här kursen är intresserade av att kämpa för klimatet och kämpa för en annan värld än den vi lever i idag. Jag blev väldigt stärkt och inspirerad över att få göra det här i en grupp för att inte känna mig som en ensam svag individ, utan att tillsammans kan vi åka på en resa eller ha ett forum eller skriva en massa texter eller ha bra diskussioner, komma fram till lösningar om saker vi vill göra tillsammans.”

*Mio, deltagare på Färnebo folkhögskolas resande kurs.

SV_SE