Deltagare från Inkludera Meras startseminarium.

Inkludera mera

Färnebo folkhögskola deltar i projektet Inkludera mera. Det innebär bland annat att vi jobbar extra under våren med frågor om makt och identitet, rasism, diskrimineringsgrunderna och frågor om hur vi kan skapa ett mer inkluderande samhälle.

Inkludera mera är ett projekt där vi jobbar ihop med en grupp folkhögskolor som tillsammans med lokala organisationer kommer att diskutera, lära mer och utbyta erfarenheter. Måle är att ta fram metoder för att motverka rasism, intolerans och främlingfientlighet. Vi vill vidareutveckla positiva gemenskaper där alla sorters människor ryms och lär av varandra. Demokrati och de mänskliga rättigheterna är vår utgångspunkt.

Under våren och hösten kommer vi tillsammans med de andra skolorna i projektet och de olika samverkansorganisationer ordna olika aktiviteter.  En del av projektet är också att vi kommer besöka en annan folkhögskola, som i sin tur besöker en annan folkhögskola som i sin tur kommer besöka oss – arbetssättet för erfarenhetsutbyte när man reser runt till varandra så här kallas “ringdans”.  Tanken är att vi i slutändan ska samla ihop alla våra lärdomar om arbetssätt för ett mer inkluderande samhälle  och hitta former för att jobba vidare med detta nästa år, 2015 då målet är att göra projektet internationellt.

Projektet samordnas av FOLAC, folkhögskolornas gemensamma internationella uppdrag. Vi samarbetar med stiftelsen EXPO. RIO, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation är huvudman för projektet.

Posted in Kurser.