Pandemin har gjort att vi ser annorlunda på resor och på att bo och studera på annan ort, därför vill vi gärna ha dina synpunkter för att kunna göra en så bra kurs som möjligt. Har du sex minuter att avvara och vill vara med och tycka till? Svara då gärna på vår enkät!

Vi vill särskilt veta vad du som är mellan 16 och 30 år tycker (men även ni som är äldre), så dela gärna enkäten vidare till vänner, bekanta och familjemedlemmar i de åldrarna.

Enkäten är helt anonym, men om du kan tänka dig att bli kontaktad av oss för uppföljande frågor får du gärna uppge din mejladress i slutet av den. Stort tack på förhand!

SV_SE