Felix och Cecilia som pluggar på Färnebo folkhögskola i Gävle.

Hur länge behöver jag läsa på Allmän kurs?

Hur länge behöver jag gå på folkhögskola för att få behörighet att söka till högskolan?

Hur många år man behöver studera på folkhögskolans behörighetsgivande kurs – Allmän kurs – för att få grundläggande behörighet enligt folkhögskolans modell beror på dina tidigare studier och arbete.

Det finns fyra alternativ:

  1. Du läser 3 år på folkhögskola
  2. Du läser 2 år på folkhögskola om du har 1 års arbetslivserfarenhet efter fullgjord grundskola
  3. Du läser 2 år på folkhögskola om du har 1 års gymnasiestudier (ca 800 godkända gymnasiepoäng)
  4. Du läser 1 år på folkhögskola om du har 2 års gymnasiestudier (ca 1600 godkända gymnasiepoäng)

Dessutom måste man ha motsvarande godkänd nivå i tio gymnasiegemensamma kurser för högskolan eller sju gymnasiegemensamma kurser för yrkeshögskolan – dessa kurser kan man studera antingen på folkhögskola, gymnasieskola eller på komvux.

Var den exakta gränsen går för hur många godkända gymnasiepoäng/kurser man måste ha för att tillgodoräkna sig tidigare gymnasiestudier avgör den aktuella folkhögskolan.

Posted in Kurser.