Färnebo folkhögskola

Samtidigt som den globala coronapandemin orsakat mer än 300 000 dödsfall globalt, har krisen också lett till en världsomspännande politisk mobilisering. Pandemin har blottat flera stora brister i samhällen runt om i världen. Hur ohållbart jordbruk har lett till att människor riskerar att exponeras för dödliga virus, hur stora resursbrister inom sjukvården leder till ojämlik vård och hur begränsningar av fria medier gjort att hälsoinformation inte når fram. 

Allt detta kommer att diskuteras under ”Global Teach-In 2020: Democratize the Crisis” som arrangeras den 26 maj. Under mötet kombineras globala seminarier med lokala möten och deltagare från de olika länderna diskuterar gemensamma utmaningar och långsiktiga lösningar. Nätverket som står bakom arrangemanget består av grupper och organisationer, fredsrörelser, kooperativ och klimatrörelser från hela världen. Framförallt kommer mötet att titta på hur vi kan göra något bra av krisen i världen och Färnebo folkhögskola kommer särskilt fokusera på vad som kan göras i Gävleborg. 

 – Färnebo folkhögskola jobbar för en rättvis omställning, både lokalt i Sverige och globalt. Något av en grundsten i vår verksamhet är att lära av rörelser och aktivister i andra delar i världen. Det är viktigt för oss att delta i det här mötet så att vi gemensamt kan titta på globala och lokala lösningar inte bara på coronakrisen, utan också på den efterföljande finanskrisen och den pågående klimatkrisen som drabbar olika länder på olika sätt, säger Jonathan Korsar, regional initiativtagare till Global Teach-in i Gävleborg och lärare på Färnebo folkhögskola. 

Global Teach-In kommer också att lyfta viktiga frågor kring utformningen av en Green New Deal, medias ansvar samt vikten av fördjupad demokrati och lokala system som främjar hållbar innovation. 

– Vi i Sverige har nästan vant oss vid att vi gör för lite i relation till klimatkrisen och vi måste bryta den handlingsförlamningen. Alla de här kriserna hänger ihop. Civilsamhället kan göra mycket för att bidra till omställningen, ansvariga politiker behöver bli bättre på att ta in oss i de diskussionerna. 

Alla som vill är välkomna att delta i mötet. 

– Vem som helst som är intresserad kan delta för att bli klokare, få perspektiv och se vad som redan görs och vad som kan göras. De demokratiska lösningarna står i fokus. Mötet kommer följas upp och förhoppningsvis blir det ett till i juni.

SV_SE