Finger face with a question, by Tsahi Levent-Levi.

Fråga om resande kurser

Här har du möjlighet att skriva ner en fråga och få svar från studerande eller lärare på skolans resande kurser.

Foto: Tsahi Levent-Levi / Flickr, CC-license


Posted in Kurser.