Folkhögskolor mot rasism

Den 9 september, deltar folkhögskolor i hela Sverige i en manifestion mot rasism i vårt samhälle. Vi på Färnebo Folkhögskola är med och tar ställning mot hat och intolerans som växer sig allt större. 

Vi visar på gemenskap och positiva visioner som ett alternativ till ett splittrat anti- samhälle. Aktionen är en anti-rasistisk manifestation men istället för ”anti” vill vi vara ”för”. Tillsammans med våra kursdeltagare och lokala företrädare i samhället visar vi att ett samhälle som bygger på gemenskap och jämlikhet är möjligt.

På vår banderoll har vi utgått från en spansk revolutionär fras, “Alerta, Alerta Antifascista!”.

Genom att visa att vi är många så kan vi tillsammans bidra till att vända trenden med ökande stöd för rasistiska partier i Europa.

#färnebomotrasism #offensivfolkbildning

In english:

On September 9th, Folk high schools all over Sweden are participating in a day of united action against racism in our community. We at Färnebo Folkhögskola participates and take stand against the hatred and intolerance that has been growing in our society.

We strive for togetherness and acceptance as an alternative to a divided and closed-minded community. While our protest is anti-racist, we want to be for something, rather than against. Together with our students and community leaders, we will show that a community based on equality and appreciation for one another is indeed possible.

For our banner, we have altered a Spanish revolutionary phrase, “Alerta, Alerta Antifascista!”, embracing this revolutionary spirit.

By showing that we are many, we can help reverse the trend of increasing support for racist political parties in Europe.

#färnebomotrasism #offensivfolkbildning

Posted in Kurser.