Carmen Blanco Valer, lärare på kursen Feminism utan Gränser.

Feminism på heltid eller deltid

Eftersom flera som sökt kursen Feminism utan Gränser uttryckt intresse av att läsa kursen på heltid så prövar vi också att göra en variant av kursen som går på heltid med boende på skolan i Österfärnebo.

Heltidsvarianten som erbjuds är precis som deltidsvarianten 6 månader lång. Möjligheten att resa till Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe i Lima, Peru, vecka 46-48 i november, är gemensam för bägge kurserna.

Vi har passat på att ställa fem frågor till Carmen Blanco Valer som är lärare på kursen.

1) Kan du säga nåt om bakgrunden till kursen Feminism utan gränser?

– Under de senaste tiderna har runt om i världen, inte minst här i Sverige utvecklats intersektionell feminism. Det vill säga feminismer som tar hänsyn till klass-, etnicitet-, funktion, och andra samhällsstrukturer som överlappar och förstärker varandra och som bidrar till att vissa kvinnor är mer förtryckta än andra.

Men även runt om i världen har det utifrån specifika former av kvinnokamp samt analyser och teorier kommit en vilja att göra sig av med det koloniala arvet. Dessa kvinnokamper skiljer sig en del från den feministiska kamp som vuxit fram i t.ex. Sverige och de teorier som är mer kända i västvärlden. Men många av dessa intersektionella och avkoloniserande kvinnokampsfrmer och deras analyser är inte är så kända här i Sverige, inte ens bland feminister. Till exempel har kvinnor i Indien och andra världsdelar börjat lyfta fram ekofeminism, en feminism som är mån även om människornas förhållningssätt mot naturen. Dessutom har kvinnor på den latinamerikanska landsbygden lanserat begreppet “folklig småbrukarfeminism”, andra pratar om “urfolksfeminism” och tillsammans är de alla exempel på avkoloniserande feminismer.

Även i Sverige har kvinnor som utsätts för rasism och diskriminering tagit till sig av de intersektionella perspektiven och allt tydligare formuleras idag perspektiv och krav på att feminismen också måste vara antirasistisk till sin karaktär.

Det är mot denna bakgrund som vi sett det som nödvändigt att folkbilda fler feminister i Sverige kring intersektionell och antirasistisk feminism i Sverige, samt öka kunskapen om framväxande feminismer i främst Latinamerika så att vi tillsammans kan bidra till en mer helhetlig feministisk kamp.

2) Vad är det för konferens som kursen kommer delta på?

– Sedan mer än 30 år tillbaka brukar feministiska organisationer i Latinamerika och Karibien anordna internationella feministträffar. Dessa anordnas ungefär var tredje år och länderna turas om att vara värdar. I år kommer den trettonde träffen att äga rum i Lima, i Peru, ett land där Färnebo folkhögskola har feministiska kontakter. Därför vill vi passa på att göra en inspirerande studieresa till Peru. Idén är att feminister i Sverige på plats ska kunna få insikter om de uttrycksformer som de diverse feministiska strömningar som växer fram i Latinamerika idag, samt stärka banden mellan feminismerna där och den feministiska rörelsen här.

3) Måste du resa till konferensen i Latinamerika för att kunna delta i kursen?

– Nej, du kan läsa distanskursen utan att resa till det feministiska träffen i Peru. Vi förstår att många inte kan resa dit av olika anledningar, men detta skall inte hindra någon från att delta i kursen. I kursen kommer vi blanda formerna, och jobba med bl.a.  läsning, distanskonferenser och helgträffar då vi bjuder in föreläsare och diskuterar tillsammans. Målet är vi ska kunna fördjupa oss i frågorna och utbyta idéer.

4) Vem vänder sig kursen till?

– Kvinnor som är intresserade av kvinnokamp och feministiska frågor. Man behöver inte definiera sig som feminist för att delta, men man bör heller inte vara fientligt inställd mot idén att kvinnor ska ha mänskliga rättigheter och lika möjligheter och rättigheter som män. Man behöver inte heller ha läst genus eller feministiska studier innan.

Vi ser med glädje att feministiska aktivister eller sådana som vill bli det anmäler sig då vi inte kommer till Lima bara för att “observera” och “studera” feminister i Latinamerika. För de som deltar på studieresan finns möjlighet att både delta i feministträffen i Latinamerika som praktiska volontärer och i diskussionerna. Vidare är det positivt om du även efter kursen vill arbeta aktivt med att stärka band mellan feministisk kamp här och där i ett ömsesidigt och respektfullt utbyte.

Vi ser även gärna att kvinnor med latinamerikanska rötter söker till kursen, vilket skulle bidra till att stärka ytterligare banden mellan rörelserna här och där och stärka rasifierade kvinnor här. Men även kvinnor med andra utomeuropeiska rötter är särskilt välkomna.

5) Varför ska en läsa kursen?

– För att berikas och stärkas i sitt feministiska ställningstagande. Du får vidga och stärka ditt intersektionella och globala feministiska perspektiv, göra upp med europacentrerade perspektiv och förhoppningsvis får du en ödmjukare och lyhördare attityd mot olika former av kvinnokamp och feminismer. Men framförallt är målet att du läser kursen för att inspireras och för att på sikt bidra till att berika det feministiska arbetet här!

Posted in Kurser.