Feminism och global rättvisa – distanskurs

Feminism och global rättvisa är en distanskurs på Färnebo folkhögskola. Vill du lära dig om feminism ur ett globalt perspektiv? Vill du veta mer om hur olika förtryck samverkar? Vill du få feministiska verktyg och kunskap som kan leda till förändring? Kursen är studiemedelsberättigad. 

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av feministiskt förändringsarbete ur ett globalt perspektiv. 

Patriarkat, rasism och klassförtryck begränsar kvinnors och hbtq-personers liv runt om i världen. Men feministisk organisering sätter press på samhällen och regeringar att se till så att alla personer kan leva ett liv fritt från alla typer och våld och förtryck. Genom denna kurs får du kunskap och verktyg för att delta i den feministiska kampen för förändring!

Denna distanskurs tar ett globalt grepp om feminism – vi studerar hur könsförtryck tar sig olika uttryck runt om i världen men också hur feministisk organisering kan se ut på olika håll. Hur påverkas vi av att vara födda och leva i olika delar av världen? Hur påverkar klimatförändringar och coronapandemin oss beroende på kön? Vilka globala och lokala exempel på feministisk organisering kan vi inspireras och lära oss av?

Vi kommer att lära oss om feminismens historia och grundidéer, drömmar och visioner. Vi lär oss om hur könsförtryck påverkar våra liv och samspelar med andra samhällsorättvisor beroende på kön, hudfärg, kulturell och religiös tillhörighet, könsidentitet, sexuell läggning och funktionsvariationer. Vi kommer också att studera olika typer av feminism, exempelvis ekofeminismen som tittar på sambanden mellan könsförtryck och förtrycket av naturen.

Tillsammans vill vi bejaka mångfalden inom feminismen och inspirera till samhällsförändringar genom kreativt feministiskt engagemang!

BRA ATT VETA

Kursstart: 11 januari 2021.
Kursavslutning: 4 juni 2021.

Ansökan
Senast 30 november 2020.

Studieform
Kursen ges på halvfart. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Mer information på csn.se.

Kursen består av distansträffar varannan vecka. Mellan träffarna gör vi olika övningar med litteratur och rörligt material som stöd. Om coronaläget tillåter kommer vi att ha en fysisk helgträff någon gång under terminen.

Det finns också möjlighet att chatta och utbyta idéer mellan videoträffarna.

Kursen består av följande fyra kursdelar:

  • Grundläggande feminism: Feminismens rötter, grunder, drömmar och tankesätt.
  • Intersektionell och internationell solidaritet.
  • Feministisk reflektioner och agerande kring klimaträttvisa och kring pandemier.
  • Hur går vi vidare med vårt feministiska engagemang?

Förkunskaper
Vi välkomnar kursdeltagare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver inte ha några förkunskaper.

Kostnader
Kursen är kostnadsfri, men en avgift på 200 SEK/termin för kursmaterial, kopiering och försäkring tillkommer. 

Kursansvarig
Carmen Blanco Valer.
Carmen har varit lärare på Färnebo folkhögskola i 12 år. Hon är debattör och aktivist och har arbetat inom solidaritets-, feminist- och klimatrörelsen i Sverige i 45 år.

Kontakt
carmen.blanco.valer@farnebo.se