Färnebo reser till Södra Afrika

I augusti startar Södra Afrika Reportage – en folkhögskolekurs  som reser till Sydafrika, Namibia och Zimbabwe.  Vi har pratat med Anna-Karin Björnberg, lärare på kursen, som här svarar på några frågor om kursen.

Varför heter kursen Södra Afrika Reportage?

Kursen heter Södra Afrika eftersom vi inte enbart kommer resa till Sydafrika, utan även till Namibia och Zimbabwe. Reportage eftersom det kommer att vara en röd tråd genom hela kursen. Vi jobbar med reportage dels för att det är bra sätt att lära sig om de rättighetsfrågor som kursen handlar om. Det ger oss också en möjlighet att ge något tillbaka till de människor i Sydafrika, Namibia och Zimbabwe genom att vi lyfter fram deras berättelser och perspektiv.

Senast ni åkte till Södra Afrika med en kurs så åkte ni enbart till Sydafrika. I år åker ni även till Namibia och Zimbabwe – hur kommer det sig?

Färnebo folkhögskola har haft ett samarbete med organisationer i alla de här länderna länge.

I Zimbabwe  har skolan bidragit till arbetet med ett biblioteksprojekt. Projektet har handlat om att människor på landbygden ska kunna nå information. Från början handlade det om att stärka och utveckla landbygdsbibliotek, ofta på skolor. Sen har detta utvecklats till studiecirklar på de här biblioteken, mobila bibliotek, med solceller på de mobila biblioteksvagnarna och access till internet, film mm.

Projektet har också lett till att många människor som tidigare varit väldigt långt ifrån information börjat skapa media själva, t.ex. har de gjort informationsfilmer om olika frågor.

Till Namibia har vi haft många resande kurser. Samtidigt var det ganska länge sen vi hade en kurs som reste dit. I början när vi åkte till Namibia handlade det mycket om demokrati och om att utveckla ett land. I Namibia hade det varit krig och givetvis var många saker eftersatta. Väldigt snabbt kom också AIDS upp som ett problemområde. Färnebo folkhögskola har samverkat mycket med Legal Assistance Center som jobbar med en rad rättighetsfrågor.

Ett stort problem i Namibia är också avskogningen och ökenspridningen. Det är torrt land och mycket brist på vatten. I och med att det är så avskogat så har klimatförändringarna lett till att det blir problem med häftigare nederbörd och översvämningar.

En idé med vår resande kurs är såklart att nätverka, och utbyta erfarenheter samt kanske hitta nya former för samarbete. Det är viktigt för förändring på både kort och lång sikt.  Och gränserna i Södra Afrika, mellan t.ex. Zimbabwe och Sydafrika är ju dragna av vita kolonisatörer, så det finns inget givet med att enbart förhålla sig till det ena eller andra landet. Det som händer i alla de här länderna hänger ihop.

Men Sydadrika är fortfarande huvudfokus för kursen – varför då?

Det är ett extremt spännande land med stora folkrörelser och mycket kamp för förändring. Det är verkligen regnbågsnationen, samtidigt som det är ett land med många intressanta motsättningar. T.ex. säger man att Sydafrika har världens mest demokratiska konstitution, och det är nog sant, men är det världens mest demokratiska land? Knappast.

Och så har vi ju bra kontakter i Sydafrika med många organisationer, och vi har ordnat kurser många gånger ihop med dessa organisationer.

Vilka teman kommer kursen Södra Afrika Reportage att jobba med?

Temat är rättigheter eller rättighetsfrågor. Våra samarbetsorganisationer jobbar ju just med detta. Vad är rättigheter? Hur jobbar olika grupper för rättigheter? Det kommer t.ex. handla om HBTQ-frågor, migranträttigheter, kvinnors rättigheter, klassfrågor och grundläggande rättigheter som rätten till bostad, mat och utbildning.

Den som deltar i kursen kommer få sätta sig in i alla dessa rättighetsfrågr och sen fördjupa sig mer i någon. Det är också detta som vi kommer att göra reportage om.
Ett tema i sig är berättande. Vi kommer jobba mycket med hur vi berättar om olika frågor och problem. Vi kommer problematisera de eländesbeskrivningar av läget i Afrika som ofta förekommer i media, och vi kommer jobba med att beskriva problem på ett mer verklighetsanknutet sätt, med fokus på allt det som händer, både positiva och negativa saker.

Vem ska söka till kursen? Och varför ska man gå kursen?

Jag tycker att vem som helst som är intresserad av rättvisefrågor och som också är nyfiken på ett globalt perspektiv. Du kanske inte främst måste vara intresserad av att åka till andra sidan jorden, men ofta är det väldigt inspirerande att resa och träffa människor som jobbar för förändring med så enormt mycket mindre resurser än vad vi har.

Om man bara är nyfiken på världen så räcker det också. Kursen handlar att möta andra människor, få vidgade perspektiv och kunskaper som du efter kursen kan omsätta i din vardag, oavsett vad du tänker dig att göra i framtiden.

Text: Jonathan Korsar

 

Posted in Kurser.