Färnebo medarrangör av Lokalekonomidagarna

Från och med hösten 2018 är Färnebo folkhögskola medarrangör till Lokalekonomidagarna. Vi arbetar även med distanskursen Lokalekonomisk analys och ortsutveckling i praktiken – en kurs som vänder sig både till lokalt engagerade medborgare och yrkesverksamma inom lokal utveckling.

Den nationella konferensen ”Lokalekonomidagarna” (LEK) arrangerades första gången 2003 vid Växjö universitet. Initiativet togs av aktörer i projektet Lokalekonomi.nu. Projektet startades av Hela Sverige ska leva, Coompanion Sverige, Ekobanken Medlemsbank och JAK Medlemsbank. Senare anslöt Sveriges Kreditgarantiförening och Växjö universitet. Tillväxtverkets föregångare NUTEK har finansierat verksamheten under flera år. Bidrag erhölls också från bland andra Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, Sparbanksstiftelse och regionala/lokala myndigheter.

Målet med konferensen var att skapa en arena för kunskap, erfarenhet och debatt om lokal ekonomi och kapitalförsörjning. Lokalekonomidagarna har sedan dess hållits årligen på Växjö Universitet, Mälardalens högskola och mellan 2010 och 2012 på Sätra Brunn utanför Sala. Sedan 2013 arrangeras Lokalekonomidagarna regionalt med lokala samarbetspartners på olika platser över hela landet.

 

Posted in Nyheter.