Farnebo_logotyp_farg

Färnebo folkhögskola söker lärare

Färnebo folkhögskola är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola. På våra kurser arbetar vi med aktivt medborgarskap, globala rättvisefrågor, klimat, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Två av våra medarbetare skall nu vara föräldralediga. Vi söker därför två vikarier till Gävle på allmän kurs som ger motsvarande gymnasiebehörighet. Våra deltagare kommer från hela världen och från olika samhällsklasser och vi önskar att personallaget också skall bestå av människor med olika bakgrund och kompetens. Du kommer att ingå i ett lärarlag med gemensamt kursansvar. Arbete med rekrytering och administration ingår i tjänsten.

Tjänsterna är 6 månaders vikariat med möjlighet till förlängning och omfattar 75 till 100 %. Beroende på tjänstledigheter kan ytterligare vikariat tillkomma. Tillträde 1 januari.

Tjänsterna innebär att du jobbar med ett eller flera av följande kompetensområden:
engelska, matematik, naturkunskap, svenska, svenska som andraspråk och/eller specialpedagogik.

Kvalifikationer: Relevant lärarexamen/folkhögskollärarexamen eller annan pedagogisk erfarenhet.
Vi strävar efter mångfald i organisationen vid tillsättning av tjänster.

Lokalt löneavtal och meritvärderingssystem tillämpas.

För mer information om skolan och våra kurser se www.farnebo.se
För upplysningar om vikariaten, kontakta:
Samordnare/rektor: lars.igeland@farnebo.se eller paul.carlsson@farnebo.se
Tel. 0291- 202 75, 073- 8203034
SFHL:s representant: jonathan.korsar@farnebo.se

Ansökan skickas tillsammans med CV och referenser till:
Färnebo folkhögskola, Färnebovägen 874, 810 20 Österfärnebo eller info@farnebo.se

Sista ansökningsdag är 18 november 2015.

Posted in Kurser.