Om Färnebo folkhögskola 

Färnebo folkhögskola är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola. Vi är en mötesplats för människor som vill lära sig mer om globala frågor, rättvisa och förändring och vi arbetar utifrån mer än fyrtio års erfarenhet av folkbildning och lärande. Våra kurser folkbildar nya generationer samhälls- och världsmedborgare som organiserar sig för en värld där allas lika rättigheter respekteras.  

Vår vision är en värld där det råder rättvis fred och där vi hushållar med jordens resurser. En värld byggd på rättvisa och solidaritet där demokratiska och mänskliga rättigheter garanteras alla. En värld fri från förtryck där alla människor respekteras som de är och där olikhet inte är ett hinder för gemenskap. 

Vi tror att folkbildning skapar förståelse för människans situation och möjligheter. Den ger kunskap, självinsikt och handlingskraft och bidrar till att utjämna utbildningsklyftor. Vi uppmuntrar till livslångt lärande och till olika sorters engagemang och nya initiativ som kan förändra världen.

Om tjänsten

Nu söker vi en lärare till vår Allmänna kurs baserad i Gävle. Allmän kurs på folkhögskola ger personer möjlighet att läsa in gymnasiekompetens och grundskolekompetens om de saknar det sedan tidigare. Allmän kurs erbjuder ett varierat arbetssätt där vi utgår från kursdeltagarnas behov, idéer, erfarenheter och drömmar.

I tjänsten ingår undervisning i framförallt Svenska som andraspråk. Vi ser gärna att du även har kompetens att undervisa även i grundläggande engelska, grundläggande matematik eller någon av skolans profilfrågor: global rättvisa, feminism, antirasism och klimaträttvisa. På skolan i stort, som har sin expedition i Österfärnebo, arbetar 30 personer. Du kommer att arbeta på vår enhet i Gävle och ingår i ett arbetslag om 12 lärare som alla undervisar på Allmän kurs. Det går ungefär 60-70 deltagare på Allmän kurs, deltagarna är indelade i tre mindre grupper.

Vi söker dig 

  • Som har folkhögskollärarexamen, lärarexamen eller motsvarande förvärvade kunskaper och erfarenheter av pedagogiskt arbete.
  • Har erfarenhet av att undervisa i Svenska som andraspråk från ex. grundskola, gymnasium, SFI eller liknande. 

Vi söker en pedagog som längtar efter att få jobba på en folkhögskola som främjar engagemang, global rättvisa och social förändring. Du vill arbeta på en deltagarstyrd skola där undervisningen bygger på ett holistiskt tänk och där ämnena inte är separerade från världen. Du vill delta i arbetet för att vara en lyssnande, dynamisk och modig skola. En skola där mångfalden lyfts fram och där alla är inkluderade oavsett bakgrund, erfarenheter och kunskaper. Du är kommunikativ, självgående samt har en god samarbetsförmåga. Självklart står du bakom Färnebo folkhögskolas vision och värderingar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Meriterande är

  • Engagemang i miljö-, feminism eller fredsrörelsen 
  • Kunskap om skolans profilfrågor: global rättvisa, feminism, antirasism och klimaträttvisa
  • Erfarenhet av folkbildande arbete

Anställningsform 

Tillsvidare. 
Sysselsättningsgrad 75-100 procent, enligt överenskommelse. 
6 månaders provanställning tillämpas. 

Lön 

Lokalt löneavtal och meritvärderingssystem tillämpas. 

Tillträde 

Snarast möjligt, dock tidigast 9 augusti. 

Ansökan

Sista ansökningsdag var den 1 augusti.

Kontaktperson

Anna-Karin Raphasha Björnberg, rektor Färnebo folkhögskola.
E-post: anna-karin.bjornberg@farnebo.se 
Telefon: 070 286 66 94

I denna rekrytering har Färnebo folkhögskola redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför samtal från annonsförmedlare eller försäljare.