Manifestation mot rasism 22 mars i Gävle

Färnebo folkhögskola prioriterar antirasism

Uttalande från Färnebo Folkhögskolas lärare

Folkbildningen och folkhögskolorna står för försvar av alla människors lika värde. Färnebo Folkhögskola arbetar aktivt för en värld byggd på rättvisa och solidaritet, där demokratiska och mänskliga rättigheter ska garanteras alla.

Därför ser vi med stort allvar på den växande rasism och nazism som hotar vår vision om en värld fri från rasism, sexism, homofobi och andra former av förtryck och diskriminering. Vi arbetar för en värld där alla människor respekteras som de är, och där olikhet inte är ett hinder för gemenskap.

Vi fördömer våldsattacken den 8:e mars i Malmö. Därför ställer sig vår skola bakom lördagens Manifestation Mot Rasism  i Gävle där flera av våra lärare och kursdeltagare kommer att medverka.

Vi uppmanar alla krafter att samlas för solidaritet och inkluderande – mot rasism och nazism.

Läs mer om manifestationen 22 mars kl.12.00 här: https://www.facebook.com/events/1474915649394969/

Posted in Kurser.