Färnebo folkhögskola

Projekt

vuxenutbildning

ENHANCE-projekt

ENHANCE-projektet främjar en transformativ utbildningsmiljö genom att aktivt involvera vuxna elever i skapandet och utvecklingen av deras lärandeupplevelser.

Learn more

Current courses

General course basic level

Läs Allmän kurs grundskolenivå! Kursen ger dig chans att studera 1-2 år för att läsa in behörighet till studier på gymnasienivå. Allmän kurs grundnivå...

Learn more

Allmän course high school level

Read General course high school level! The course gives you the chance to study for 1-3 years in order to read in eligibility for college and university as well as polytechnic. The course...

Learn more
EN