Local economy and change

How can we solve global problems locally? Welcome to learn about local economic change work in a intensive monthhose course at half speed! You learn about the importance of local solutions to the great challenges of our time, such as the climate crisis and growing social divides. You also learn that practical use local economic analysis (LEA) – a tool to localchange work 

resande kurs

Res och förändra världen

Res och förändra världen är en resande kurs med fokus på samhällsförändring. Tillsammans tar vi tåget till Spanien och Frankrike för att möta människor som arbetar mot rasism, för deltagande demokrati och feminism, klimatomställning och ekologiskt odlande. Kursen ger dig också kunskap för att starta och driva projekt och kampanjer inom organisationer, nätverk och kommuner.

festival

City ​​and country

Varför växer klyftorna mellan stad och landsbygd? Mellan innerstan och förort? Kan matproduktion, energiomställning och samarbete mellan gamla och nya invånare skapa en annan utveckling? Lär dig mer och hitta nya lösningar på distanskursen Stad och land!

EN