Start date 8 January 2024 End date 14 June 2024 Available places Det finns platser kvar. Välkommen att söka nu.
Duration: En termin Place: Österfärnebo
Cost:

Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt. Du betalar en administrativ avgift på 200 kr per termin, avgiften täcker försäkring, studiebesök och kopiering. Kursen administrerar sin egen ekonomi – kostnaden för mat, boende och resor beräknas kosta 5800 kr/månad. En kostnad som gott och väl täcks upp av studiestödet från CSN.

Contact: Lars Igeland lars.igeland@farnebo.se
Contact us

Har du lust att förändra världen? Är du också frustrerad över att frågor som global rättvisa, klimat och allas lika värde kom bort i valrörelsen? Vill du vara med och skapa en annan utveckling? Förändringen kan inte vänta – kom med och var en del av den!  

På den här kursen får du inspiration, kunskap och verktyg för att skapa ett mer inkluderande, hållbart och rättvist samhälle. Du lär dig att skapa och driva kreativa projekt och kampanjer som gör skillnad. Kunskaper som du kommer få användning av under resten av ditt liv.  

Under kursen reser vi till Spanien och Frankrike. Där möter vi människor som kämpar för förändring, demokratiska rättigheter, gröna städer och antirasism. Vi besöker ekologiska odlingar, kooperativ och kulturella mötesplatser.  

Kursens bas är skolan i Österfärnebo vid Dalälven där vi bor tillsammans i ett gemensamt hushåll. Utifrån de erfarenheter vi får från våra studier och resor skapar vi projekt som sprider de kunskaper vi fått under året och som siktar på att förändra samhället. Det kan vara allt från en filmfestival, gemensamma odlingar eller arbete för att stoppa rasismens utbredning!  

Förändra Världen är också ett tillfälle för att få fördjupad kunskap om verktyg för att bidra till en rättvis klimatomställning. Vi lär oss grunder i odling för ökad självförsörjning, om alternativ till kalhyggesbruk och hur vi stärker sammanhållningen i våra stadsdelar och byar.  

För att förändra världen krävs mod och att vi arbetar gemensamt med andra. Det är tillsammans vi är starkast och på kursen Res och förändra världen får vi både träffa människor att göra detta med och verktyg som hjälper oss!  

Who is the course aimed at?  

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om rättvisefrågor och som vill hitta arbetssätt, kunskap, pepp och inspiration. Det krävs ingen särskild förkunskap. Kursen passar både dig som aldrig tidigare varit engagerad och dig som vill hitta nya vägar i ditt engagemang.  

Course structure  

The course is given on site inÖsterfärnebo, the participants live together in the school's boarding accommodation and share a household. This means that the household is managed as a collective and organized by the participants. 

Kursen består av följande delar:  
– Tillsammans forma det egna boendet och hushållets olika delar.  
– Introduktion till de frågor och perspektiv kursen kommer hantera, däribland antirasism, feminism och klimat.  
– Lära oss mer om hur människor lokalt och global arbetar mot orättvisor och för att stärka sina rättigheter.  
– Studieresa till Spanien och Frankrike där vi möter människor och organisationer som arbetar för att förändra sina städer och världen. Vi kommer också arbeta på ekologiska gårdar för att praktiskt ta del i rättvist omställningsarbete.  
– Lära oss att genom skrift, foto och podcast driva opinionsbildning.  
– Grundläggande introduktion till ekologisk odling som ett verktyg för omställning.  
– Utåtriktade informationsarbeten för att sprida kunskapen året på skolan gett oss.  

Under kursen kommer vi att fokusera på kollektiv projektledning, där vi lär oss hur vi tillsammans skapar och aktivt deltar i projekt. Vi lär oss olika verktyg som är bra att ha med sig in i ett projekt eller en kampanj, som att hålla workshops och möten samt att lägga upp projektplaner. Stora delar av kursinnehållet och dess utformning bestäms av deltagarna gemensamt.  

The purpose of the course  

Färnebo folkhögskola tror att människors engagemang för förändring är nyckeln för att bekämpa rasism, ojämlikheter och klimatkris. Våra kurser tar lokala och globala perspektiv på rättigheter, miljö och förändringsarbete. På kursen skapar vi gemensamt förutsättningar och kunskap för att skapa och driva kampanjer och projekt för antirasism, klimaträttvisa och feminism.     

The participant is expected to be able to do this after completing the course 

Kursen ger användbar kunskap för dig som vill bli projektledare inom föreningar, organisationer och kommuner. Under kursen får du följande kunskap:  

  • Starta, leda, organisera och utveckla projekt och kampanjer.     
  • Kunna arbeta med demokratiskt ledarskap, konflikthantering och grupprocesser.    
  • Olika deltagande metoder för workshops, seminarier och grupprocesser.      
  • Skapa en projektplan med mål, dokumentation, budget, tidsplan, rapport och utvärdering.     
  • Fördjupad kunskap om feminism, klimaträttvisa och antirasism med globala och intersektionella perspektiv.     
  • Erfarenhet av arbete med ekologisk odling.  
  • Spela in podcasts, skriva och fotografera för opinionsbildning.  

Admission conditions 

Inga förkunskaper. När du söker kursen behöver du bifoga ett personligt brev (max 2500 tecken) som innehåller:    

  • En kort beskrivning av dig och din bakgrund  
  • Vad är din motivation till att söka kursen?    
  • Vilken förkunskap har du inom de ämnen som kursen berör?    

Du behöver också ange två referenser.    

Syllabus 

Du kan hitta mer information om kursen och vilka regler som gäller i samband med studier på Färnebo folkhögskola i kursplanen. 

Digital informationsträff –Res och förändra världen:

hand
EN