Färnebo folkhögskola

Framtidslandet i norr- grön omställning eller ny kolonialism?

Resande kurs för att studera den så kallade gröna industriomställningen. Vi reser i Norr- och Västerbotten och Sápmi. Två veckors studieresa 28 september-13 oktober. Före och efter resan har vi träffar på distans. 

Anmälan senast 17 augusti

Start date16 september 2024 

Slutdatum: 25 oktober 2024 

Begränsat antal platser.

Duration: sex veckor

Form of study: 100%

Place: Distans och studieresa

Cost:

Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt. Du betalar en administrativ avgift på 200 kr per termin. Kostnad för resan 4000 kronor inklusive utflykter, gemensam mat och enkelt boende, i stugor, hemma hos aktiva och på vandrarhem. 

Vi studerar industriomställningen och besöker bl. a batterifabriken i Skellefteå och bygget av stålverket Green Steel i Boden. Vi möter forskare och andra som är engagerade i möjligheterna men också problemen med dessa stora investeringar. Hur grön är omställningen? 

Kursen reser också till Jokkmokk. Vi möter samer som kämpar emot en planerad gruva i Gállok, och studerar skogsplantager som hotar renskötseln. Vi deltar i arrangemang för en hållbar utveckling, och träffar bl. a samiska ungdomar som arbetar mot kolonialism med spoken word, musik och skrivande. 

Under kursen kommer vi att möta och samarbeta med olika rörelser för klimaträttvisa, hållbar utveckling och samiska rättigheter. Kursen kommer att arbeta aktivt med kreativt skrivande, podcast och sociala medier. 

Vi har föreläsare, gör studiebesök och skapar resan och lärandet tillsammans. Alla deltar i matlagning och delar av det praktiska genomförandet av studieresan. 

Litteratur:

Bl. a Framtidslandet av Sverker Sörlin, Norrsken av Arne Müller, Herrarna satte oss hit av Elin Anna Labba.   

 

Kursupplägg:

Kursen består av följande delar:   

  • Introduktion till de frågor och perspektiv kursen kommer hantera, som kolonialism, urfolksrätt, grön omställning och klimaträttvisa.   
  • Studieresa i Norrland och Sápmi där vi möter samer, forskare, politiker och aktivister.   
  • Lära oss att genom skrift, foto och podcast driva opinionsbildning.   
  • Projekt för att sprida kunskapen tiden på skolan har gett oss.   

Distansträffar 16 och 23 september, resa 28 sept-13 oktober, distansträffar 17 och 25 oktober  

 

Cost: 

Du betalar en administrativ avgift på 200 kr per termin, avgiften täcker försäkring, studiebesök och kopiering. Kostnad för resan 4000 kronor inklusive utflykter, gemensam mat och enkelt boende, i stugor, hemma hos aktiva och på vandrarhem. Kostnader för resor tillkommer. Vi lagar mat tillsammans. Om du önskar bo i enkelrum eller äta på restaurang kan du lägga till pengar för sådana utgifter. 

 

Till vem vänder sig kursen?   

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om rättvisefrågor och som vill hitta arbetssätt, kunskap, och inspiration. Det krävs ingen särskild förkunskap. Kursen passar både dig som aldrig tidigare varit engagerad och dig som vill hitta nya vägar i ditt engagemang. 

 

På resan kommer vi att träffa:

 – Medarrangörer: Kurser sker i samverkan med  Naturskyddsföreningen i Norr- och Västerbotten​ och Jåhkågasska sameby.

Res och förändra världen vt25

Välkommen att förändra världen!

Resande kurs med fokus på samhällsförändring. En kurs om socialt förändringsarbete med studieresa i Europa. Kursen ger dig kunskap om demokratiska arbetssätt som kan bidra till att skapa ett samhälle där allas lika värde och miljön respekteras.

Learn more
EN