Start date 23 October 2023 End date 24 March 2024
Place: Gävle.

Kursen är på deltid, 10 timmar i veckan.

Cost:

Kursen är gratis.

Contact: Sofia Lindh sofia.lindh@farnebo.se
Contact us

Vem kan söka kursen?

Projektet riktar sig till ukrainare över 18 år som flytt kriget och som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv.

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande ska få en grundläggande förståelse för det svenska samhället och samtidigt ge deltagaren en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Kursens mål är att stärka ukrainares möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden eller vidare studier. 

Kursens innehåll

Kursen innebär framför allt undervisning i svenska och samhällsorientering. Utöver det genomförs kartläggning av deltagarnas kompetenser och behov som ska resultera i individuella aktivitetsplaner. Kursdeltagarna deltar i så hög grad som möjligt i det gemensamma som sker på Färnebo folkhögskola.

Anmäl dig här:

EN