Färnebo folkhögskola

Hur kan vi använda kreativa metoder för att stärka demokrati?

Praktisk Solidaritet har genomfört ett projekt som har använt kreativa metoder för att stärka demokrati. Kajsa Vårsjö, projektledare hos Praktisk Solidaritet, delar med sig av några av lärdomarna från Skriv Agera Reagera-projektet!

I projektet Skriv Agera Reagera har vi använt oss av begreppet artivism när vi talar om att lyfta kreativa former för politiskt och socialt påverkansarbete och att göra motstånd mot orättvisor. Kreativa metoder så som konst, digital animering, poesi och annan scenkonst är demokratiska verktyg som har stora fördelar när det kommer till att sprida reflektion, budskap och framförallt skapa en medvetenhet runt och  ifrågasättande av normer och strukturer i samhället. De kreativa formerna kan göra komplexa problem mycket mer tydliga och lättförståeliga på ett ibland lekfullt och oftast visuellt och/eller auditivt attraktivt sätt! Konst i olika former har fördelen att tilltala människor känslomässigt, att beröra och skapa en igenkänningsfaktor och därför tenderar att fastna i medvetandet på ett djupare sätt än t ex enbart en text.

Kreativa metoder kan vara budskapsbärande i sin egen rätt, men också komplettera andra former av påverkansarbete som framförs i mer tekniska och akademiska former. De går ofta hand i hand och konst har alltid varit en integrerad del av sociala rörelser som kämpar mot gemensamma mål och för social förändring. Det kan så klart användas i antidemokratiska syften också och det ser vi i all form av propaganda t ex. Det är därför viktigt, tror jag som projektledare, att att alltid ha ett kritiskt ifrågasättande, oavsett vilka metoder som än används.
Hur har ni stärkt ungdomars deltagande i projektet
Projektet hade som syfte att bidra till perspektiv och reflektion kring mänskliga rättigheter och demokrati i ett europeiskt perspektiv. Vi är väldigt glada över att omkring 50 unga kreatörer, scenkonstnärer och författare deltog genom att skapa verk som visade olika perspektiv på mänskliga rättigheter och demokrati. På så vis så låg själva deltagandet i projektet i skapandet! Projektet uppmuntrade dem att delta genom att bl a skriva novelltexter, ta fram digitala kampanjer, skapa spoken word och teater. Många deltagare uttryckte att de tack vare den kreativa uppgiften och att se andras verk fick en större förståelse och kunskap för t ex mänskliga rättigheter samtidigt som de fick konkret inspiration till metoder som de kan jobba vidare på själva. För många var  själva utmaningen och framtagandet av verken väldigt spännande och tankeväckande. En förhoppning är att även de som sett och hört deltagarnas uppträdanden och framföranden själva blir stärkta och inspirerade till att använda sina egna kreativa verktyg – enskilt eller tillsammans med andra – för att bidra till ett demokratiskt levande Sverige. 
 
Föregående bild
Nästa bild
 Vilka andra möjligheter finns att engagera sig för rättvisa på Praktisk Solidaritet i Sverige
Vi vill uppmuntra människor att lära sig mer om rättvisa, organisering och aktivism för att tillsammans påverka vår gemensamma framtid, genom att t ex gå en kurs på Färnebo folkhögskola som har väldigt relevanta kurser för detta! 
Du kan också skänka dina kläder till PS medlemsföreningar som har secondhandbutiker i bl a Västerås, Hallsberg, Växjö, Fredriksdal och Gävle. Vinsten av försäljning går bl a till att stötta och stärka mänskliga rättigheter, jämställdhet och hållbar utveckling i Colombia, Angola och Bosnien och Hercegovina.
 
Är du intresserad av våra frågor kan du också bidra genom att bli praktikant på PS kansli i Stockholm. Vi söker också ibland efter volontära krafter som kan vara med och hjälpa till vid spännande projekt, evenemang eller för att sprida information om vårt och våra samarbetsorganisationers arbete!
Då kan du skriva upp dig på PS Volontär-lista för att få mail om vilket typ av stöd vi söker. Du kan maila kajsa.varsjo@praktisksolidaritet.se.

Current courses

EN