Johan Nordström bor i Stockholm med sin familj och jobbar som narkosläkare på Karolinska Universitetssjukhuset. För åtta år sedan gick han ner i arbetstid och ägnar sin lediga dag åt att åka ut till familjens sommarstuga utanför stan för att ägna sig åt trädgårdsarbete, fiske, biodling eller svamp- och bärturer i skogen. Men det var en bok om skogsträdgårdsodling författad av Annevi Sjöberg och Philipp Weiss, numera lärare på Färnebo folkhögskola, som gjorde att han fick upp ögonen för permakulturdesign.

Hur kom det sig att du ville börja på kursen Permakulturdesign?

– Oj det blir nog ett långt svar! Jag har alltid haft ett stort naturintresse,  alltifrån ekologi och naturupplevelser, vandring och fiske till kunskap om ätliga växter och svampar. Odlingsintresset kom in ganska sent i livet, för kanske tio år sen. Det började med misslyckade odlingsförsök i vår cementhårda jord. Sen lite mer framgång med odling i pallkragar med påsjord och vidare med krukodling i växthus.

– Men jag har hela tiden haft en längtan till mer naturlig odling och 2018 hittade jag boken Skogsträdgårdenodla ätbart överallt av Annevi Sjöberg och Philipp Weiss som helt förändrade min syn på odling. Den är fortfarande min absoluta favoritbok! När jag sen undrade hur den här nyvunna kunskapen skulle kombineras med en mer hållbar livsstil så stötte jag på begreppet permakultur och insåg att det här är ju precis vad jag vill lära mig.  

Hur kändes det att börja på kursen Permakulturdesig?

– Jag blev förstås väldigt glad när jag kom in och under kursens gång har det bara förstärkts. Men med ny kunskap har jag också blivit ännu mer bekymrad över klimatkrisen. Jag hade helt enkelt inte förstått vad som pågår trots att jag tyckt att jag är välinformerad. Men med kursen har jag fått mycket bättre kunskap och förståelse för hur illa ställt det är med jorden och dess ekossystem, både globalt och här hemma.

– Vi är verkligen inte så duktiga i Sverige på hållbarhet som politiker, makthavare och industrin vill hävda. Tvärtom så har nästan hela befolkningen blivit lurade att tro att vi har mer skog än någonsin och att svenskt jordbruk och matproduktion är hållbart. Det är bekymmersamt hur dålig medvetenheten är hos gemene man om vad en skog är, alltså hur en riktig skog ser ut, betydelsen av biologisk mångfald och hur hotade många ekosystem är.  

Läraren Annevi Sjöberg föreläser i Mångfaldsträdgården i Stjärnsund. Foto: Miriam Steinbach

Har du något eget permakulturprojekt?

– Vi har ett begynnande skogsträdgårdsprojekt som vi försöker integrera med perenna grönsaker, höns och vanlig grönsaksodling. Kursen har gett mig massor av tips och redskap till hur vi kan fortsätta att utveckla samspelet och kopplingarna mellan dem, sluta kretslopp och hitta outnyttjade nischer och samtidigt öka den biologiska mångfalden.  

– I början av en odlingskarriär vill man göra allt och odla allt men kursen har lärt mig att det kanske inte är så hållbart varken ur ett resursperspektiv eller för en själv. 

Vad har du för tips till andra som är nyfikna på permakultur? 

– Om man enbart vill lära sig odla morötter, kål och kryddgrönt i några pallkragar på sin välklippta gräsmatta i en villaträdgård så tror jag inte man hamnat rätt på denna kurs. Men om man är beredd på att göra en förändring i sitt liv som innebär hållbar livsstil och hållbar matproduktion är permakulturdesign ett kraftfullt redskap för att nå dit.

Permakultur är alltså inte en odlingskurs i sig utan ett designredskap. När man har kunskap om vilka möjligheter ett välfungerande ekosystem har, hur det kan jobba med dig och inte mot dig, då kan man uppnå hållbar matproduktion utan gifter och konstgödsel utan att utarma jorden. Tvärtom så ökar bördigheten över tid, den biologiska mångfalden frodas samtidigt som kol binds in i jorden.

Vad kommer du att ta med dig från kursen?

– Förstås massor av nyvunnen kunskap och inspiration på designlösningar, nya tekniker och ren faktakunskap om ätliga växter. Jag har också lärt mig hur viktigt det är med tid till reflektion, vilket inte varit min starka sida tidigare. 

– Jag har lärt känna många nya vänner med liknande intressen på kursen vilket är fantastiskt. Vi har väldigt kul ihop och vi lär oss också mycket av varandra i gruppen. Det finns jättemycket kunskap, smarta egna lösningar och en vilja och ambition till omställning som är oerhört inspirerande. Våra lärare är också helt fantastiska och engagerade. De besitter en otrolig kunskap och erfarenhet som är svår att lära sig på egen hand. 

Till sist, vad händer nu för dig? 

– Jag försöker inspirera vänner och kollegor på jobbet att börja odla, få folk att vara mer rädda om våra ändliga resurser och göra klimatsmartare val i livet. Det har också blivit mycket lättare att gå in i diskussioner där det finns klimatskeptiker där jag nu har en helt annan grund att stå på.  

EN