De jobbar med att förbereda Riv alla murar - en antirasistisk asylrättskurs.

De vill riva alla murar

De är åtta personer som förbereder kursen Riv alla murar. Nu reser de till Grekland, Italien, Spanien och Frankrike för att träffa aktivister som jobbar med antirasism och asylrätt. Här svarar de på fem frågor om sitt arbete och kursen som startar i augusti.

FRÅGA 1: Berätta, vad innebär det att vara en kurs som förbereder en annan kurs?

– Alla vi har tidigare gått resandekurser på Färnebo och har valt att engagera oss vidare i skolan efter att vi slutat, genom vår förening Den Resande Skolan. Skolan har alltid haft en tradition av att tidigare deltagare är med och planerar kommande kurser i kursgrupper. Inför kursen Riv alla murar kan man säga att vi varit en extra aktiv kursgrupp. Det är vi tidigare deltagare som tagit initiativet till kursen och vi är en grupp som arbetar med att förbereda den på heltid nu, genom att vi går en förkurs.

FRÅGA 2: Nu ska ni resa och hälsa på flera av de platser och organisationer som den kommande kursen kommer att jobba med. Kan ni berätta lite om det! Vilka platser ska ni besöka? Och vilka människor ska ni träffa? Vad har ni för mål med er resa?

– Vi kommer att resa till Grekland, Italien, Spanien och Frankrike. Det här är länder där Europas yttre gränser går att se i fysisk form. Tanken med resan är bland annat att synliggöra Europas gränser och hur vi i EU bygger murar och stängsel för att hålla människor ute . Det är både fysiska murar och abstrakta, strukturella murar. Sen handlar det också om att knyta kontakter och skapa nätverk mellan länder. Kursen kommer att möta organisationer som på olika sätt arbetar med antirasism och asylrätt i både Sverige och i andra länder, för att få en bred ingång till hur arbetet för en gränslös värld kan se ut.

FRÅGA 3: Kursens tema är antirasism och asylrätt. Det är väldigt aktuella frågor i Europa idag. Hur har ni tänkt kring att göra en kurs med detta fokus?

– Detta är frågor som vi engagerat oss i sen tidigare och som engagerar många. På många sätt är detta en av vårt samhälles viktigaste frågor: vi står inför en växande rasistisk rörelse som har skördat politiska och parlamentariska segrar som saknar motstycke under efterkrigstiden. Samtidigt ser vi en kraftig mobilisering och reaktion mot den här utvecklingen. När vi började planera kursen var tanken att utgöra en del av den här reaktionen, motståndet mot rasism och nationalism. Vi ville erbjuda en kurs som kunde vara både en väg in i ett engagemang, och en väg till fördjupning för redan engagerade. Vi ser även att det i våra egna sammanhang finns en stor önskan att kunna fördjupa sig och lära sig mer, men att tiden och resurserna knappa.

FRÅGA 4: Vad kommer den som deltar i den kommande kursen att lära sig?

– Kursen kommer att ge deltagare insikt i asylrättens värld. Några av de saker deltagarna kommer att lära sig är om den asylprocess människor som kommer till Sverige går igenom, hur lagarna kring migration i Sverige och Europa ser ut samt på vilka sätt människor över hela kontinenten arbetar för att göra motstånd mot rasistiska strukturer. Och så klart mycket, mycket mer.
Vår ambition är att kursen ska vara tillgänglig för alla. Det kommer börja grundläggande för att sen under kursens gång göra djupdykningar ner i ämnena. Det ska vara ett intresse för frågorna som avgör vem som går, inte förkunskaper.

Och, precis som alla som går resandekurser på Färnebo Folkhögskola kommer deltagarna också lära sig hur det är att leva kollektivt. Allt på kursen, tillexempel lektioner, hushåll och schema, har kursdeltagarna inflytande över och skapar gemensamt.

FRÅGA 5: Varför skulle ni säga att det är värdefullt att gå en sån här kurs på just Färnebo folkhögskola?

– Färnebo är freds- och solidaritetsrörelsens folkhögskola och har en stark folkrörelsetradition. Skolan startades av ett gäng som ville förändra samhället och den andan finns kvar. Det har alltid varit viktigt att kurserna själva får vara med och påverka sina studier och att de arbetar och lever kollektivt. Att visa hänsyn till varandra och att organisera sin egen utbildning är en bra början för att visa solidaritet med andra människor och våga ta steget att engagera sig även efter skolan. Många av oss tidigare kursdeltagare upplever att Färnebo har gett oss verktyg att ta vårt samhällsintresse vidare och gett en känsla av vad vi kan åstadkomma, arrangera och organisera själva. Att den här kursen blev till är ett bra exempel på det.

Det är också en ovanlig möjlighet att få gå in i en fråga som engagerar en och få ägna sig till 100% åt det under ett helt år. Kursdeltagarna kommer ges möjlighet att möta många människor och organisationer som de inte skulle träffa annars. Det är en väg in och en fördjupelse i den antirasistiska och asylrättsliga kampen, vare sig man är ny i politiskt engagemang eller sedan länge varit aktiv.

Posted in Kurser.