Hantverkskursen på Sjöfartsmuseet Vår hamn kvinnors hamn utställning vernisage 8 mars 2013 Färnebo folkhögskola

Besök Sjöfartsmuseet

Vår hamn – Kvinnors hamn är en utställning där 21 kvinnor bidragit med sina bilder av hamnstaden Göteborg. Utställningen invigs idag på Internationella Kvinnodagen kl.14.00 på Sjöfartsmuseet i Göteborg.

Med nål och tråd har Bergsjöns Kvinnocenters hantverksgrupp tolkat platser och händelser  i Göteborg. Hur är det att bo och leva i en hamnstad? Under tiden som bilderna i utställningen växte fram rörde sig samtalet kring det som vi vet mer och mindre om. Varför är stenen vid “Röda sten” röd? Vad finns i alla containrar på båtarna som passerar ut och in i hamnen, och vem längtar Sjömanshustrun efter?

Hantverksgruppen på Bergsjöns Kvinnocenter har under flera år arrangerat en folkhögskolekurs i samverkan med Färnebo folkhögskola.

 

Posted in Kurser.