Besök från Västsahara

Måndagen den 2 oktober gästades skolsamlingen av Laila Fakhouri. Deltagare på allmän kurs i Gävle hörde henne berätta om läget i det ockuperade delen av Västsahara där hon växte upp, som om hur svårt det är att studera som Västsaharier under diskriminering och övergrepp. Hon visade bilder av hur polisen agerade mot en fredlig demonstration nyligen på fredsdagen den 21 september. Hon själv blev utsatt för trakasserier så sent som dagen hon reste till Sverige. Hon är här på inbjudan av Emmaus Stockholm för att uppmärksamma situationen som de flesta Västsaharier lever i. Det verkar tyvärr inte att nån lösning är i sikt.

Läs mer på Emmaus hemsida.

Posted in Kurser.