Bekräfta din plats!

Vi har skickat antagningsbrev till alla som sökt till höstens kurser. Ni som blivit antagna har fått en blankett att fylla i och skicka till skolan. Men det räcker inte att skicka in blanketten! Vi vill också att ni betalar terminsavgiften – en avgift för kopiering, visst kursmaterial och gemensamma resor och liknande.

Har ni frågor gällande detta så ring till skolans kontor på 0291 – 202 75.

Posted in Kurser.