Reportage projektkurs vänder sig till dig som vill göra reportage under handledning. Du kan välja mellan att fokusera på skrivande, radio eller film.

Allmän kurs – något för dig?

 

Allmän kurs på Färnebo folkhögskola i Gävle är en möjlighet att läsa in gymnasiekompetens. Du kan också läsa in motsvarande klass 8-9 på grundskolenivå.

På Allmän kurs arbetar vi tematiskt och tvärvetenskapligt. Vi jobbar med att allmänbildande och med praktisk svenska. Du får chans att studera alla ämnen som krävs för att uppnå allmän behörighet, dvs svenska, engelska, matematik, historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap.

Allmän kurs välkomnar vuxna studerande i 20-, 30-, 40- och 50-årsåldern. Egentligen finns ingen åldersgräns, men vi ger företräde till de som har direkt nytta av att kunna skaffa sig behörighet till högre studier, till exempel för att söka till högskola och universitet eller yrkeshögskola.

Du kan läsa mer och söka här:

Posted in Nyheter.