Allmän kurs gymnasienivå

Kursen är ett alternativ till att läsa på Komvux. Kursen ger dig chans att studera 1-3 år för att läsa in behörighet till högskola och universitet samt yrkeshögskola.

När du börjar på denna kurs blir du placerad i en grupp utifrån dina förkunskaper och behov. I kursen står ditt lärande i centrum. Målet är att du ska få växa genom ditt lärande. Du får arbeta mycket med att utveckla din studieteknik. Du arbetar både självständigt och i samverkan med andra.

På skolan har vi regelbundet gemensamma friluftsdagar, skolsamling där vi bjuder in olika gäster till skolan samt temadagar då vi arbetar med alla ämnen, alla klasser tillsammans.

Kursen genomförs på Färnebo folkhögskola i Gävle.

Kursupplägg

Studierna på Allmän kurs är på heltid. Du kan genomföra merparten av dina studier i skolan, men givetvis kan du också ta med dig en del skolarbete hem. På allmän kurs kan du även bli klar med din Grundskola, genom att läsa Allmän kurs grundnivå innan du går vidare till Gymnasienivå.

Du läser gymnasieämnena svenska, engelska och matematik som enskilda ämnen. På kursen läser vi svenska, historia, samhällskunskap, naturkunskap och religion integrerat inom ramen för temastudier. Ett tema kan t.ex. vara Mat, Våra berättelser eller Makt.

Vi studerar ett tema ofta under 3-5 veckor. Detta hjälper oss att se samband mellan olika ämneskunskaper, och uppmärksamma hur saker och ting hänger ihop. Även estetiska och praktiska ämnen ingår i kursen. Dessa ämnen kan vara olika varje termin, men det kan t.ex. vara bild, musik, drama eller hantverk.

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

Slutförda studier ger motsvarande gymnasiekompetens och grundläggande behörighet till både universitet och högskola samt yrkeshögskola.

Antagningsvillkor

För att kunna söka kursen måste du ha fyllt 18 år (eller åtminstone fylla 18 året du börjar läsa). Om du ska läsa svenska som andraspråk måste du ha godkänt SFI D-betyg, eller motsvarande innan du börjar på kursen. Vi håller antagningsintervjuer i slutet av november.

Undrar du över något? Vi har samlat några vanliga frågor om Allmän kurs!

BRA ATT VETA

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år

Kursstart vårterminen: 11 januari 2021.
Ansökan till vårterminen stängd den 16 november.

Kursstart höstterminen: 16 augusti 2021.
Nu kan du söka till höstterminen! Ansök senast 16 maj.

Kostnader: En avgift på 500 kr täcker en del kursmaterial, kopiering och försäkring.

Plats för kurs: Drottninggatan 48 Gävle, ca 5 minuter från Gävle centralstation.

Kontaktperson: Karin Nilsson, ring: 026 10 15 00,  070 6670657
eller mejla: karin.nilsson@farnebo.se