Allmän kurs grundnivå

Allmän kurs – Grundnivå är ett alternativ till att läsa grundskolenivå på Komvux. Kursen ger dig chans att studera 1-2 år för att läsa in behörighet till studier på gymnasienivå.

När du börjar på denna kurs blir du placerad i en grupp utifrån dina förkunskaper och behov. I kursen står ditt lärande i centrum. Målet är att du ska få växa genom ditt lärande och du får arbeta mycket med att utveckla din studieteknik. Du arbetar både självständigt och i samverkan med andra.

På skolan har vi regelbundet gemensamma friluftsdagar, skolsamling där vi bjuder in olika gäster till skolan samt temadagar då vi arbetar med alla ämnen, alla klasser tillsammans.

Kursen genomförs på Färnebo folkhögskola i Gävle.

Kursupplägg

Studierna på Allmän kurs är på heltid och dina studier tar varje dag lika mycket tid som en hel arbetsdag. För att du ska hinna med dina studier i skolan måste du vara i skolan från morgonen till sen eftermiddag. Det mesta av dina studier ska du klara av i skolan, men givetvis kan du ändå behöva ta med dig en del skolarbete hem.

Du läser gymnasieämnena svenska, engelska och matematik som enskilda ämnen. På kursen läser vi svenska, historia, samhällskunskap, naturkunskap och religion integrerat inom ramen för temastudier. Ett tema kan t.ex. vara Arbete, Klimatfrågan eller Våra pengar. Vi studerar ett tema ofta under 1-3 veckor. Detta hjälper oss att se samband mellan olika ämneskunskaper, och uppmärksamma hur saker och ting hänger ihop.

Även estetiska och praktiska ämnen ingår i kursen. Dessa ämnen kan vara olika varje termin, men det kan t. ex. vara bild, musik, drama eller hantverk.

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs

Slutförda studier ger behörighet till studier på gymnasienivå, till exempel kan du läsa vidare på Allmän kurs gymnasienivå.

Antagningsvillkor

För att kunna söka kursen måste du ha fyllt 18 år (eller åtminstone fylla 18 året du börjar läsa). Om du ska läsa svenska som andraspråk måste du ha godkänt SFI D-betyg, eller motsvarande innan du börjar på kursen. Vi håller antagningsintervjuer i slutet av november.

Undrar du över något? Vi har samlat några vanliga frågor om Allmän kurs!

BRA ATT VETA

Studietakt: 100%

Kursstart vårterminen: 11 januari 2021.
Ansökan till vårterminen stängd den 16 november.

Kursstart höstterminen: 16 augusti 2021.
Nu kan du söka till höstterminen! Ansök senast 16 maj.

Kostnader: En avgift på 500 kr täcker en del kursmaterial, kopiering och försäkring.

Plats för kurs: Drottninggatan 48 Gävle, 5 minuter från Gävle centralstation.

Kontaktperson: Karin Nilsson, ring: 026 10 15 00, 070 6670657 eller mejla karin.nilsson@farnebo.se