9 juni: Miljökamp i Sydafrika

Välkommen till ett öppet möte på Kulturhus Lättings med Bobby Peek, från GroundWork, en av Sydafrikas främsta organisationer när det gäller rättvis utveckling, miljö och klimatfrågor!

Tid: Måndag 9 juni kl 18.30
Plats: Kulturföreningen Lättings lokaler i gamla
fängelset, Hamiltongatan 1.

Bobby Peek berättar om hur groundWork stödjer lokala gruppers kamp mot förstörelse av vatten och luft, för bättre levnadsförhållanden och arbetsvillkor. Han beskriver hur groundWork medverkat till att organisera människor som letar avfall på soptippar till att bilda ett eget fackförbund. De har sedan i samverkan med några kommuner inrättat återvinningscentaler där sopletarna fått anställning eller kunnat bilda kooperativ. Bobby presenterar även GroundWork’s kampanj för en miljon nya klimatsmarta jobb i Sydafrika. Därefter blir det tillfälle till frågor och diskussion.

Färnebo folkhögskola ger i höst kursen Södra Afrika Reportage, som bland annat kommer samarbeta med GroundWork.

Mötet ingår i Omställningsgruppens mötesserie och hålls främst på  engelska.

Kort om Bobby Peek (på engelska)

Bobby Peek is the director of South Africa’s leading non-government environmental justice organisation groundWork, Friends of the Earth South Africa, since 1999, and has been working on community based justice issues for more than 20 years. groundWork works with communities locally and internationally to advocate for democratic environmental governance and justice, challenging the expansion of the coal industry, organising with waste pickers for better sustainable livelihoods, and training African governments, together with the UN, on chemical management. Up until May 1999, Bobby worked with SA’s Environmental Justice Networking Forum as their National Campaigns Manager. In 1995 he co-founded the South Durban Community Environmental Alliance, an alliance of community people challenging for democratic environmental governance in south Durban. Bobby was on the Friends of the Earth International Executive Committee from 2008-2012. He was on South Africa’s first National Environmental Advisory Committee to the South African Minister of Environment and has received various awards, including the Goldman Environmental Prize for Africa in 1998 and a honorary doctorate from the Durban University of Technology. Bobby suffers from chronic asthma. He grew up 150 metres away from South Africa’s oldest oil refinery (ExxonMobil) in south Durban which fuelled his environmental justice activism. He is married and has three children and two dogs.

Here is a clip where Bobby Peak talks about the climate issue in the South African context from 2011:

Arrangörer: Gävleborgs Biståndsgrupp, Gävle Afrikagrupp, Omställning Gävle, Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen

Foto: Groundwork, Video: SACSIS News
Posted in Kurser.