Tillgänglighet

Färnebo folkhögskola strävar efter att vara en tillgänglig skola för alla.

Studerande med funktionsnedsättningar, särskilda behov och brister i svenska ska ges möjlighet att studera på samma villkor och ha samma förutsättningar att nå sina mål som andra studerande på Färnebo folkhögskola.

Vi strävar efter att den fysiska såväl som den pedagogiska och psykosociala miljön ska präglas av tillgänglighet.

Flera av undervisningslokalerna på skolan är tillgängliga för rullstolsburna. Skolans aula är utrustad med teleslinga och två av skolans byggnader är utrustade med ramper. Skolan arbetar med att göra resten av skolans lokaler tillgängliga.

Är du intresserad av vilka möjligheter till särskilt stöd i undervisningen som folkhögskolan kan kontakta oss! Ring 0291-202 75 eller mejla: info@farnebo.se