Sydfeminismer inspirerar!

En resande kurs till Peru vårterminen 2020

Detta är kursen för dig som vill vara med och skapa en feminism utan gränser – en feminism som kämpar mot olika förtryckande strukturer och för Moder Jord!

Det händer massor på den feministiska fronten runt om världen. Mycket litet av dessa nyheter når hit. Detta beror bland annat på tron att Europa är världens centrum och att Europa inte har något att lära av andra världsdelar. Med denna kurs visar vi på motsatsen.

En av de regioner där det sker mycket spännande saker är Latinamerika. Där växer feministiska rörelser fram som hämtar sin näring hos urfolk och ättlingar till människor med afrikanskt ursprung, samt i den kulturblandning som uppstod efter den europeiska koloniseringen. Dessa rörelser tar sats i den antikoloniala kampen och konfronterar manligt översitteri i alla former.

Vi har skapat denna kurs för att ni som kursdeltagare ska få möta dessa rörelser som utmanar patriarkatet, klassamhället, rasismen och den orättvisa som råder globalt. I kursen lär vi oss om avkoloniserad feminism i Latinamerika. Detta hjälper oss att vidga våra feministiska vyer och skaka av oss det koloniala arvet.

Kursen består av tre delar:

Del 1 – LÄR KÄNNA LATINAMERIKA

Tid: ca 6 veckor

Denna del av kursen sker i Sverige.

Vi bekantar oss med Latinamerikas historia och samhälle utifrån de sociala rörelsernas perspektiv. Det handlar om en historia som kantats av orättvisor men också av kollektiv kamp och styrka genom bland annat kulturen, andligheten och livsglädjen. Särskilt fokus har vi på kvinno- och feministrörelserna samt HBTQI-rörelsen. Vi träffar eventuellt även personer/organisationer från småbrukar- och urfolksrörelsen, samt miljörörelsen.

Vi förbereder oss för att kunna uppnå respektfulla kulturmöten under den kommande resan. Folkhögskolan öppnar dörrar till organisationer och människor, men det gäller att övervinna klyftor som rasism, sexism, kolonialism och globala orättvisor har skapat. För att uppnå ömsesidigt berikande möten mellan människor är det viktigt att vara medveten om hindren som finns.

Redan under denna kursperiod väljer du ett fördjupningsområde inför informationsinsatsen under tredje perioden. Är du nyfiken på någon specifik feministisk fråga? Har du tidigare erfarenheter inom något feministisk kunskapsområde?

Del 2 – TRÄFFA LATINAMERIKA

Tid: Ca 6 veckor

Vi reser för att fördjupa vår förståelse och skapa solidaritet. Vi kommer lära oss om globala orättvisor. Samtidigt kommer vi att inspireras av starka modiga feminister och andra kvinno- och transkämpar.

Landet vi reser till är Peru. Det är ett land där det finns många urfolkskulturer som kämpar ännu idag mot kolonialt översitteri. Landet har en enorm biologisk och kulturell mångfald.

Många peruaner kämpar idag för att skapa olika sorters alternativ som hämtar inspiration från landets kulturarv. Under senare år har även den feministiska rörelsen i landet växt. Detta inte minst på grund av ökat patriarkalt våld och kränkningar mot kvinnors och transpersoners rätt att bestämma över sina kroppar.

Vi kommer lära oss om den feministiska kampen genom möten med aktiva, och deras berättelser och aktioner. Vi kommer bland annat att delta i firandet av Internationella kvinnodagen. Vi kommer även att göra studiebesök hos urfolk och miljöorganisationer. Under hela resan inhämtar vi material, gör intervjuer etc. Detta gör vi inte minst utifrån era förvalda fördjupningsområden.

Del 3 – STÄRKA DEN INTERNATIONELLA SOLIDARITETEN

Tid: Ca 5 veckor

I Peru har människor och organisationer öppnat sina hjärtan och berättat om sin kamp för oss. De har sett oss som allierade i en gemensam global kamp och tillsammans har vi lagt grunderna för solidariska broar.

När vi kommer tillbaka till Sverige gäller det att fortsätta bygga dessa broar. Detta gör vi genom att sprida vidare den kunskap och inspiration som vi har fått från människor och rörelser i Peru.

Vi jobbar under denna del av kursen med olika informationsinsatser i Sverige. Det är nu du tar vara på det kunskapsområde som du har fördjupat dig i. Har du fotat eller tecknat under studieresan? Vill du berätta och/eller förmedla erfarenheter och idéer skriftligt? Vill du hålla föredrag eller ordna workshops?
Nu har du chans att ta vara på detta!

Sök nu!

BRA ATT VETA
Studietakt: 100%

OBS! Kursen är inställd vårterminen 2019.

Kostnader och studiemedel: Själva kursen är kostnadsfri. Kostnader för boende och mat på skolan, samt studiematerial och studieresan till Peru samt kostnader för mat, försäkringar, vacciner, boende och transporter i Peru tillkommer, ca 6500 kr/månad. En anmälningsavgift på 500 kr tas ut av skolan i samband med att du bekräftar din plats på kursen.

Studierna berättigar till studiemedel från CSN eller motsvarande myndigheter som ger studiemedel i andra nordiska länder.

Boende: Under kurstiden i Sverige bor du på skolan i Österfärnebo. Du bor kollektivt i det huset som skolan hyr ut till kursen. Du lär dig att organisera både boende och matlagning och på köpet lär du dig praktisk demokrati!

Tjänstledigt: Om du har en tillsvidare anställning har du rätt att ta tjänstledigt för studier.Har du frågor om detta så prata med din arbetsgivare eller facket.

Antagning: Löpande antagning efter intervju och kontakt med minst en referensperson. Inga särskilda förkunskaper krävs, utan vi ser till dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Språk: Kursen ges på svenska men det är en merit för att bli antagen till kursen att ha läst spanska innan, även om du inte behöver tala det flytande. Möten mellan människor förutsätter bra kommunikation och även om kroppsspråket är en tillgång är det ovärderligt för ett ömsesidigt lärande att kunna förstå varandra. Ni kommer att få hjälp med tolkning under de obligatoriska studiebesöken, men grundläggande spanska kunskaper ökar avsevärt dina möjligheter att ta till dig av denna unika möjlighet du får att lära känna ett land och dess folk.

Andra önskvärda förkunskaper: Det är en fördel om du har viss förkunskap om feminismens historia och intersektionella perspektiv innan kursstart. Vi kan bidra med lästips!

Frågor?
Kontakta Carmen Blanco Valer
E-post: carmen.blanco.valer@farnebo.se
Tel: 073 844 6443