Sydfeminismer inspirerar!

Det händer massor i den feministiska fronten runt om världen! Mycket litet av dessa nyheter når hit, vilket beror bl.a på eurocentrism, dvs. tron att Europa är centrum av världen och att Europa har inget att lära av resten av världen. En av de världsregioner där det sker mycket spännande saker i den feministiska fronten är Latinamerika. De feministiska rörelser som växer fram där får sin näring i feministiska urfolksrötter och afroättlingrötter, men även i kulturblandningen som uppstod efter den europeiska koloniseringen. Dessa feminismer tar sats i sin antikoloniala kamphistoria och skapar avkoloniserande feminismer som konfronterar ”machismo” eller machoattityder.

Vi vill att du skall lära komma närmare feminister som utmanar patriarkatet, klassamhället, rasismen och det den orättvisa som råder globalt. Därför har vi skapat denna kurs som visar generella gemensamma drag hos feminismer i den globala syd som även kallas avkoloniserande feminismer, presenterar regionen Latinamerika för dig och öppnar dörrar som skall bidra till att vidga dina feministiska vyer och skaka av dig kolonialt arv. Det är en chans att vara med och skapa en feminism utan gränser som kämpar mot olika förtryckande strukturer och för Moder Jord!

Kursen delas upp i tre etapper:

1. LÄR KÄNNA LATINAMERIKA Vi bekantar oss med Latinamerikas historia och samhälle utifrån de sociala rörelsernas perspektiv. Det handlar om en historia som kantats av kamp och orättvisor men också motstånd och kollektiv styrka genom bl.a kulturen, andligheten och livsglädje. Särskilt fokus har vi på kvinno- och feministrörelserna, HBTQI-rörelsen men träffar eventuellt även personer/organisationer från småbrukar- och urfolksrörelsen, samt miljörörelsen.

Vi banar väg för respektfulla kulturmöten. Folkhögskolan öppnar dörrar till organisationer och människor, men det gäller att övervinna klyftor som rasism, sexism, kolonialism och globala orättvisor skapat. För att uppnå ömsesidigt berikande möten mellan människor är det viktigt att vara medveten om hindren som finns för att undvika krockar.

Redan under denna kursperiod väljer du ett feministiskt kunskapsområde med tanke på informationsinsatsen under tredje perioden. Är du nyfiken på någon specifik feministisk fråga? Har du tidigare erfarenheter inom något feministisk kunskapsområde?

Tid:C.a. 6 veckor

Del 2. TRÄFFA LATINAMERIKA För att öka vår förståelse för globala orättvisor, men inte minst för att inspireras av starka modiga feminister och andra kvinno- och transkämpar och skapa ömsesidigt inspirerande internationella och intersektionella solidariteter reser vi.

Landet vi reser till är Peru, säte för många gamla urfolkskulturer och därmed även ett område där kampen mot kolonialöversitteri var stark. Landet karaktäriseras av enormt biologisk och kulturell mångfald.

Idag, med inspiration hämtad i sitt kulturarv och kamp mot orättvisor, fortsätter dagens peruaner att kämpa inte minst genom att skapa alternativ välförankrade i dess rötter. Under senare år har även den feministiska rörelsen i landet växt. Detta inte minst på grund av ökad patriarkal våld och kränkningar mot kvinnors och transpersoners rätt att bestämma över sina kroppar.

Vi tar del av den feministiska kampen och inspireras av den genom att fira Internationella Kvinnodagen och ta del av olika kämpars berättelser och aktioner. Vi gör även studiebesök hos urfolk och miljöorganisationer. Under hela resan inhämtar vi material, gör intervjuer, etc. med tanke på det förvalda kunskapsområdet. Tid:C.a. 6 veckor.

Del 3 . STÄRKA DEN INTERNATIONELLA SOLIDARITETEN I Peru har människor och organisationer öppnat sina hjärtan och berättat om sin kamp för oss. De har sett oss som allierade i en gemensam global kamp och tillsammans har vi lagt grunderna för solidariska broar. Nu gäller det att fortsätta bygga dessa broar genom att sprida vidare den kunskap och inspiration vi fått från människor och rörelser. Detta gör vi genom olika informationsinsatser i Sverige. Det är nu du tar vara på det kunskapsområdet du fördjupat dig i. Har du fotat eller tecknat under studieresan, nu har du chans att ta vara på detta. Är du bra på att berätta och/eller förmedla idéer skriftligt samt inspirera andra? Ta vara på allt detta!

Tid: C.a. 5 veckor.

Sök nu!
BRA ATT VETA

Kursstart: 7 januari – kursavslut: 5 juni

Studiemedel: Studierna berättigar till studiemedel från CSN eller motsvarande myndigheter som ger studiemedel i andra nordiska länder. Själva kursen är kostnadsfri. Men en anmälningsavgift på 500 kr tas ut av skolan i samband med att du bekräftar din plats på kursen.

Boende: Under kurstiden i Sverige bor du i Österfärnebo . Du bor kollektivt i det huset som skolan hyr ut till kursen. Du lär dig att organisera både boende och matlagning och på köpet lär du dig praktisk demokrati!

Tjänstledigt: Om du har en tillsvidare anställning har du rätt att ta tjänstledigt för studier.Har du frågor om detta så prata med din arbetsgivare eller facket.

Antagning: Löpande antagning efter intervju och kontakt med minst en referensperson. tagning. Inga särskilda förkunskaper krävs, utan vi ser till dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Förkunskaper:

Feminism: Vi utgår från att du har gått vår distanskurs ”Feministisk Inspiration för att förändra världen” under Ht. 2019. Men även du som inte har gått den kursen men kan intyga förkunskaper i de ämnen som tas upp under distanskursen. T.ex. feminismens historiska utveckling och intersektionella perspektiv samt helst är även bekant med postkoloniala teorier.

Språk: Kursen ges på svenska men det är en merit för att bli antagen till kursen att ha läst spanska innan, även om du inte behöver tala det flytande. Möten mellan människor förutsätter bra kommunikation och även om kroppsspråket är en tillgång är det ovärderligt för ett ömsesidigt lärande att kunna förstå varandra. Ni kommer att få hjälp med tolkning under de obligatoriska studiebesöken, men grundläggande spanska kunskaper ökar avsevärt dina möjligheter att ta till dig av denna unika möjlighet du får att lära känna ett land och dess folk. Kanske kan du börja läsa spanska eller fräscha upp spanskkunskaperna under hösten 2019?

Kostnader: Kostnader för boende och mat på skolan, samt studiematerial och studieresan till Peru samt kostnader för mat, försäkringar, vacciner, boende och transporter i Peru tillkommer.

Kursansvarig:
Carmen Blanco Valer
E-post: carmen.blanco.valer@farnebo.se
Tel: 073 844 6443