Styrelsen

En styrelse med ledamöter från skolans huvudorganisationer har övergripande ansvar för skolans drift, ekonomi och verksamhet.

Ordförande Anders Svensson
Mail: anders01svensson@live.se
Mobilnummer: 070-0130048.