Rättigheter och regler på skolan

I detta dokument kan du läsa om vilka regler som gäller på Färnebo folkhögskola.

Dokumentet kallas för skolans ”Studeranderättsliga standard” för det handlar om dina och våra rättigheter och skyldigheter.

Här kan du läsa om:

1. Information innan du är antagen
2. Krav för antagning
3. Urvalskriterier – hur väljer skolan vilka som får plats?
4. Så här går ansökan till
5. Inställd eller reviderad kurs
6. Information vid kursstart
7. Tillgänglighet och möjlighet till pedagogiskt stöd
8. Arbetsmiljö
9. Deltagarinflytande och studeranderätt
10. Avgiftsfri undervisning
11. Intyg, studieomdöme och behörigheter
12. Försäkringar
13. Alkohol och droger
14. Närvaro och ledighet
15. Disciplinära åtgärder
16. Arkiv- och sekretessregler
17. Internat/hyresavtal
18. Användning av IT på skolan
19. Skolans syfte
20. Utvärdering

Du är såklart välkommen att ställa frågor om allt som står här! Mejla eller ring!

Dokumentet antogs av styrelsen 6 maj 2012 och uppdaterades 18 maj 2013 och 26 maj 2014.