Se möjligheterna lokalt! – grundkurs i LEA* HT2020

* Lokalekonomisk analys (LEA) är en metod där lokalbefolkningen, med hjälp av bland annat statistik från SCB, kartlägger resurser och möjligheter i sin bygd.

Vill du utveckla din förmåga att leda och stötta grupper? Vill du jobba tillsammans med andra för skapa nya lokala jobb och grön omställning? Då är detta kursen för dig.

Oavsett om vi bor i stan eller på landet så lever vi i nån sorts lokalsamhällen. Lokalsamhällen som behöver utvecklas om vi ska klara klimatutmaningen, samt tackla vår tids olika samhälls- och demokratiutmaningar.

Den lokalekonomiska analysen tittar på hur pengar spenderas lokalt och kan påvisa till exempel både den outnyttjade kompetens som finns i städernas bostadsområden och de möjligheter att bättre ta tillvara på lokala naturresurser på landsbygden.

Lokalekonomisk analys (LEA) har använts i många lokalsamhällen runtom i Sverige. Genomförda analyser har pekat på bland annat möjligheterna att bättre utnyttja lokalt förnybar energi, samt behov av lokalt byggande mm. Praktiskt har arbete med LEA bland annat lett till att hotade matbutiker räddats samt att nya företag startats, alltifrån bagerier till bygdebolag.

Många lärdomar har gjorts och målet med denna kurs är att bygga vidare på dessa. Arbetet med att göra en LEA kan underlättas mycket av att det finns någon som kan arbeta som processledare. En processledare kan t.ex. lägga upp arbetet med den lokalekonomiska analysen som en studiecirkel i samverkan med ett lokalt studieförbund.

Målet med denna kurs är att ge dig de kunskaper och de färdigheter som du behöver för att fungera som processledare/studiecirkelledare i arbetet med en LEA. Kursen ger dig kunskap om lokalekonomisk teori och praktik, samt den kompetens som krävs för att leda och stötta en grupp medborgare som ideelt arbetar med en LEA.

  • Genom alla lokala ekonomier flödar resurser. Vad gör vi med de?

Elin Sjöman som studerade på kursen höstterminen 2018 säger att:

Det bästa med kursen var känslan av stöd. Vi var en blandad grupp, med olika erfarenheter, som gick kursen. Vi förenades av vårt intresse att utveckla våra lokalsamhällen och alla var inställda på att hjälpa varandra. Allt detta gjorde att det alltid fanns någon att fråga om man stötte på problem i sitt lokala arbete. Våra olika erfarenheter gav oss också tillgång till en stor bank av idéer och lösningsförslag.

Kursen vänder sig till dig som är är engagerad i din ort, föreningsaktiv eller yrkesverksam inom folkbildning, lokal utveckling och liknande. Kursen vänder sig även till studerande landsbygdsutvecklare, näringslivsutvecklare m.fl.

Kursen arrangeras av Färnebo folkhögskola i samverkan med Hela Sverige ska leva!

BRA ATT VETA

Studieform: Kursen ges på distans med två helgträffar (torsdag-lördag) samt några webbinarier och kvällsmöten via videolänk.

Kurstid: 24 augusti 2020 – 20 december 2020.

Tjänstledigt: Vi lägger upp kursen för att du ska kunna delta parallellt med arbete eller andra studier. Men om du har en tillsvidare anställning så har du även rätt att ta tjänstledigt halvtid för att delta i kursen. Har du frågor om detta så prata med din arbetsgivare eller facket.

Förkunskaper: Inga särskilda förkunskaper krävs, utan vi ser till dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Ansökan: Ansök senast 15 maj.

Sök nu!

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men ni måste betala 200 kr/termin för en del kursmaterial, kopiering och försäkring. Därtill kommer även kostnader för resor, boende & mat i samband med kursträffarna. Uppskattningsvis kostar boende och mat för en helg ca 800 kr. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. För mer information, se: www.csn.se

Antagningsvillkor: Kursen har inga särskilda förkunskapskrav. Alla är välkomna att delta!

Huvudlärare: Ylva Lundkvist Fridh, samordnare för lokalekonomi på Hela Sverige ska leva, samt Jonathan Korsar.

Kontaktperson: Jonathan Korsar, ring: 076-0729858 eller mejla: jonathan.korsar@farnebo.se