Distanskursen Riv alla murar!

Det här en kurs för dig som vill:
» Lära dig mer om hur kampen för asylrätt drivs lokalt i Sverige och runtom i Europa
» Arbeta med skrivande som en del i ett förändringsarbete.

Riv alla murar är en resande distanskurs med start i september 2017 på Färnebo folkhögskola. Kursen är uppdelad i två delar som går att läsa var  för sig.

 Tyvärr har kursstarten förflyttats till våren 2018. 

Hur är kursen upplagd?

Som deltagare i distanskursen Riv alla murar 2017 får du aktuell och ingående kunskap om asylrättsfrågor med fokus på situationen i Sverige och Europa. Du får ta del av aktuella reportage, artiklar, filmer mm. Du får även möta organisationer och nätverk som kämpar för asylrätt i Sverige och Nederländerna.

DEL 1 AV KURSEN: september – december 2017

Fyra kursträffar är inplanerade under första delen av kursen. Mellan kursträffarna kommer ni som studerande att arbeta i mindre grupper, s.k. basgrupper. Ni kommer att få ta del av studiematerial som ni ska samtala och reflektera kring, samt arbeta med olika uppgifter för att lära er om asylrättsfrågor i ert närområde.

Helgträffarna och efterkommande distansmoment har följande teman:

2-3 september: Introduktion och internationell utblick

14-15 oktober: Hur ser det ut i Sverige?

11-12 november: Vad gör vi? Organisationer, grupper, personer som arbetar med dessa frågor

16-17 december: Avslutning

Vi kommer att börja med det internationella perspektivet och grundläggande begrepp och historia. Därefter går vi över till att fokusera på Sverige. Tanken är att du som deltagare får vara med och kartlägga hur asylrättsarbetet ser ut lokalt och regionalt i Sverige. Vilka är människorna som påverkas av dagens restriktiva politik, hur drabbas de och vad gör dom?

I sista momentet får du som studerande göra ett porträtt av människor som agerar i dessa frågor samt en egen engagemangsplan.

Under alla distansmoment, men särskilt de första två kommer du att få ta del utav ett studiematerial  bestående av radio, film och litteratur. Kursen kommer att ge dig en grundläggande kunskap, inblick och förståelse för den svenska flyktingpolitiken, lagarna och den så kallade flyktingkrisen.  I kursen får du bekanta dig med de organisationer, grupper och nätverk som arbetar med dessa frågor i Sverige. I kursen kommer deltagarna  även  att få kunskap om ”flyktingkrisen” i ett internationellt perspektiv.

DEL 2 AV KURSEN: januari – maj 2018

I denna del av kursen reser vi för att lära oss om alternativ i Europa. Vi reser till Groeningen i Holland för att få insyn i hur asylrättsrörelsen där fått kommunerna att i samverkan med frivilligorganisationer hjälpa papperslösa med bostad, jobb, studier etc. Organisationerna hjälper även till med att överklaga avslagsbeslut och ansöka om asyl.

I samband med resan till Holland åker vi också till Bryssel för att möta någon/några av dom som arbetar med EU:s  gemensamma flykting och migrationspolitik.
Även under denna del av kursen arbetar kursdeltagarna  i basgrupper mellan träffarna.

Helgträffarna och efterkommande distansmoment har följande teman:

20-21 januari: Orientering om hur olika aktörer går emot den EU-gemensamma politiken på lokal nivå. Vi tar upp exempel från några olika länder.  Mellan träff 1 och 2 får deltagarna i sina basgrupper fördjupa sig i någon/några av initiativen som tagits.

24-25 februari: Hur ser EU:s gemensamma asyl och flyktingpolitik ut? Vilka förändringsförslag och konfliktområden  finns? Vi förbereder oss för resan.

Vecka 14, 2-8 april: Studiebesök och möten i Bryssel och Groningen.  Efter resan ska deltagarna bearbeta insamlat material och skriva ett reportage.

5-6 maj: Sista träffen. Respons på reportagen. Kursen slutar dock inte förrän ett par veckor efter sista träffen. Då ni alla skrivit färdigt era reportage efter respons som ni fått på sista träffen.

Bra att veta

Kursstart – kursen startar 2 september 2017

Plats för kurs – Merparten av kursen sker i Österfärnebo. Andra delen av kursen reser till Groningen och Bryssel.

Ansökan – Vi har löpande antagning. Ju tidigare du söker desto större chans har du att bli antagen. För att kunna söka kursen måste du ha fyllt 18 år. Kursen berättigar till tjänstledighet och studiemedel. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kostnader – En administrativ avgift på 200 kr tas ut som även inkluderar försäkring som gäller under kursträffar. Övriga kostnader för dig som studerande är resa till och från kursträffar, samt boende och mat vid träffar. Uppgifter om kostnaden för studieresan till Holland kommer att meddelas de sökande senare.

Kontaktperson: Anna-Karin Björnberg, ring 0291-20275 eller mejla: rivallamurar@farnebo.se