Naturens rättigheter & det goda livet – distanskurs

Idag berörs vi alla djupt av globala klimatförändringar och kriser. Kriserna är tecken på att den industrimoderna, konsumtionsbaserade kultur som har väglett oss under århundraden håller på att falla sönder.

För att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 behövs en ny kultur, ett nytt tänkande. De goda nyheterna är att den redan växer fram i det tysta överallt på planeten, med nya lösningar och nya lokala svar på globala frågor.

Hur kan vi delta i medskapandet av en hållbar kultur som ger ny mening, riktning och sammanhang i våra liv?

I kursen utforskar vi innebörden i denna genomgripande yttre och inre omställning genom två av de tydligaste uttrycken för den framväxande kulturen eller världsbilden: Idén om naturens rättigheter som har sina rötter i urprungsfolks syn på människor i förhållande till naturen, som i Latinamerika även inspirerat andra folkrörelser att reflektera kring Buen Vivir – Det goda livet samt präntats in i Ecuadors nya grundlag. Vi skulle även lära oss om dess samiska motsvarighet.

Det är två berättelser som ger vägledning i att förändra våra sätt att tänka, agera och relatera på, så att vi kan lära oss att leva i balans med naturen, omvärlden, varandra och oss själva – alla relationer i den planetära gemenskap som berättelserna förmedlar. När berättelsen förändras, förändras världen! Då kan målen i Agenda 2030 bli verklighet.

En ny kultur växer fram i mötet mellan tanke, känsla och handling. På kursen levandegör vi den hållbara kulturen med hjälp av cirkelsamtal, kreativa uttryck, upplevelsebaserade övningar och möten med bland annat samiska representanter. Vi lär känna idéerna och den bakomliggande världsbilden som berättar att världen består av levande, komplexa, sammanhängande system där allt påverkar allting annat. Samtidigt fördjupar vi relationen till oss själva som kännande, relaterande och kulturskapande varelser. Det goda livet visar vägen från separation, konsumtion och konkurrens till balans, livskvalitet och gemenskap.

 

BRA ATT VETA
Studietakt: 50%

Längd: ca 4,5 månader

När: 20 augusti – 21 december 2018

Studieform: Kursen ges på distans och halvfart.

Kursträffar: Den 28- 30 september i Tärnaby eller Österfärnebo. Den 9-11 november i Österfärnebo och den 7-9 december i Österfärnebo.

Tjänstledigt: Om du har en tillsvidare anställning har du rätt att ta tjänstledigt för att delta i kursen. Har du frågor om detta så prata med din arbetsgivare eller facket.

Antagningsvillkor: Kursen har inga särskilda förkunskapskrav. Alla är välkomna att delta!

Kostnader och studiemedel: Själva kursen är kostnadsfri. Kostnader för resor, boende och mat vid helgträffar tillkommer. En anmälningsavgift på 500 kr tas ut av skolan i samband med att du bekräftar din plats på kursen. Studierna berättigar till studiemedel från CSN eller motsvarande myndigheter som ger studiemedel i Norden.

Kontaktperson: Carmen Blanco Valer, ring 0291-20275 eller mejla: carmen.blanco.valer@farnebo.se