Omställningspiloterna startar 18 september

Nu kan du söka till Omställningspiloterna – 1 år på heltid som startar 18 september 2017. Det här en kurs för dig som vill:

  • Lära dig resurshushållande minijordbruk, förnybar energi, deltagande demokrati, nya gröna jobb, ekoekonomi mm.
  • Ställa om stad och land till hållbar utveckling.

Genom kursen lär du dig att arbeta praktiskt med möjligheterna till en verkligt hållbar utveckling underifrån. Du får kunskap om vad som krävs för att driva olika projekt, nätverka och göra mer med lokala resurser.

I kursen får du sätta dig in i en mångfald olika möjligheter att göra saker på ett ekologiskt och socialt bättre sätt än idag. Vi kommer bland annat jobba med följande teman:

Lokal mat och minijordbruk

Sol och förnybar energi

Transporter

Hållbart boende för alla

Ekoekonomi och demokrati

Vi jobbar från och med veckan efter midsommar med antagning kontinuerligt under juli och augusti. Du ansöker med ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill läsa kursen. Har du frågor går det bra att skicka mejl till <jonathan.korsar@farnebo.se> eller ringa samt smsa till 076-0729858.

Posted in Nyheter.