Om skolan

Färnebo folkhögskola är miljö-, freds- och solidaritetsrörelsens folkhögskola. Bakom skolan står 13 organisationer.

Vi har kursverksamhet i Österfärnebo, Gävle samt distanskurser.

Vi har samarbeten med flera organisationer i Europa, Afrika och Latinamerika.

Läs mer om:

Arbete med reportage är en del av kursen Feminism och miljörättvisa.