Ny giv för grönt och rättvist Sverige – rådslag vid Dalälven 3-9 augusti 2020

Detta är för dig som vill lära dig mer om och diskutera hur vi gemensamt kan tackla klimatutmaningen, och samtidigt minska klyftorna och fördjupa demokratin i Sverige.

Runtom i landet formulerar lokala grupper politiska förslag för att lösa klimatutmaningen. Även nationellt har klimatfrågan fått en plats i det offentliga samtalet, även om de domineras av andra frågor. Nya ord som klimatnödläge och klimatbudget används på olika sätt för att tydliggöra både klimatkrisens allvar och den brådska som krisen ställer oss inför.

Internationellt pågår en diskussion om behovet av en ny grön giv: “a new green deal” – en genomgripande omställning av samhället till förnybar, demokratisk energi, social rättvisa och hållbart samhällsbyggande. Diskussionen förs både inom etablerade partier, samt inom den utomparlamentariska klimatrörelsen.

Vi samlas nu till ett rådslag på Färnebo folkhögskola för att lära oss mer och diskutera samt bidra till att utveckla klimatrörelsens dagordning i Sverige:

  • På vilket sätt kan en grön ny giv tackla inte enbart tackla klimatutmaningen, men även minska klyftorna mellan stadsdelar, fattiga och rika, stad och land?
  • Hur kan en grön omställning också bli en demokratisk sådan?
  • Vilka förslag har formulerats i andra länder? Vad kan vi lära av dessa?
  • Hur bör vi formulera förslag och driva på för en “ny grön giv” lokalt och regionalt, nationellt och kanske internationellt?

Denna sommarkurs sker på Färnebo folkhögskola, i Österfärnebo vid Dalälven. Kursen sker i nära samverkan med flera klimataktiva organisationer.

Förutom ett fullt program med politiska och praktiska diskussioner om hur vi kan göra för att ställa om Sverige, ges också tid till social samvaro, bad, sång, film mm.

Vi kommer att ha internationella gäster med både på plats, samt via videolänk.

För den som inte har möjlighet att avsätta hela veckan finns det chans att vara med enbart under den tre avslutande dagarnas rådslag.

Rådslaget sker på folkhögskolan i natursköna Österfärnebo vid Dalälven. Förutom ett fullt program med politiska och praktiska diskussioner om hur vi kan göra för att ställa om Sverige, ges också tid till social samvaro, bad, sång, film mm.

Kursen sker i nära samverkan med flera klimataktiva organisationer.

Vi kommer att ha internationella gäster med både på plats, samt via videolänk.

För den som inte har möjlighet att avsätta hela veckan finns det chans att vara med enbart under den tre avslutande dagarnas rådslag.

BRA ATT VETA
Boende: Det finns något för alla. På skolan bor du billigt i dubbelrum. För den som önskar enkelrum finns vandrarhemmet i Gysinge. Det går också att tälta under denna kurs.

Mat: Maten är vegetarisk och vegansk.

Kostnad: Information om kostnader för boende, tältplats och mat kommer inom kort. Du kan ansöka om att vara volontär och få rabatt på kostnaden för mat och boende.

Anmälan: Vi tar löpande emot anmälningar. Mejla namn och adress till Lars Igeland: lars.igeland@farnebo.se eller ring på 0291-20275.

Posted in Kurser, Nyheter.