Naturens rättigheter – vi bygger en ekorättsrörelse!

Välkommen till en fristående fortsättning på ”Naturens rättigheter & Det goda livet”

Längtar du efter att göra skillnad ”på riktigt”? I denna kurs fördjupar vi oss i hur man vända klimatångest och oro inför globala kriser till konstruktiv handling för en hållbar, rättvis, fredlig och meningsfull värld i stort och smått. Hur kan vi med naturens rättigheter som verktyg och ”hävstång” göra oss delaktiga i vår tids största lärande: Att ställa om från det ”linjära” industrisamhället till ett cirkulärt kretsloppssamhälle? Hur kan vi tillsammans växa som förändringsagenter och medskapare – bärare av en hållbar kultur för människa och natur? 

Kursen ger möjlighet att i handling utforska rollen som ekorättsaktivist. Dagens förstörelse av ekosystemen kan ses bl.a som en effekt av att naturen saknar rättigheter i det moderna samhället. Att förstöra livsmiljöer är ännu inte förbjudet– miljölagarna reglerar förstörelsen av naturen men stoppar den inte. Naturens rättigheter ändrar på den saken. 

Idag behöver rättigheterna utökas till att omfatta allt liv på vår planet. Det är en ny rättighetsrörelse, en ekorättsrörelse som sprider sig över världen. När naturen får rättigheter stärks också de mänskliga rättigheterna. En vision för ekorättsrörelsen är att förverkliga en hållbar ”glokal” kultur där vi kan leva i fred och balans med naturen, omvärlden, varandra och oss själva. I kursen används ekopedagogiken som stöd för att frigöra vår egen och varandras handlingskraft för denna vision där naturen, inte människan, står i centrum.

Naturens rättigheter bygger på såväl modern ekovetenskap, som förståelse på att allt på vår jord hänger samman i levande system, som ursprungsvisdom uttryckt i till exempel den andinska traditionen om ”Det goda livet” eller dess samiska motsvarighet. Syftet med kursen är att ge oss verktyg för att möta de stundande miljökriserna och bidra till att förverkliga ett gott samhälle inom planetens gränser genom att börja bygga ett bred ekosocial rörelse. Tillsammans kan vi alla göra skillnad!

I kursen utforskar vi frågor som:

  • Hur kan idéer som naturens rättigheter och det goda livet vara verktyg för systemskifte – ett nytt tänkande med nya lösningar för en hållbar relation till naturen?
  • Hur kan vi åstadkomma samhällstransformation i den hastighet och omfattning som behövs idag? Hur kan vi utveckla våra ”förändringskompetenser”?
  • Hur kan vi bygga en ekorättsrörelse där vi som ”barfotapedagoger” är med och möjliggör det stora lärandet för vår tid, omställningen till en hållbar kultur? 
  • Hur kan vi själva vara hållbara som bärare av förändringen? Hur kan vi stärka förmågan att leva i spänningsfälten mellan vision och verklighet?

Träffarna fokuserar bl.a. på:

  • En trygg och inspirerande lärmiljö för handling. Vi bygger synsätt och förhållningssätt som stärker oss i att medskapa en ekorättsrörelse med hjälp av ekopedagogik. Vi utforskar vår kreativa förmåga, utvecklar idéer till konkreta projekt byggda på våra olika förmågor och skapar handlingsplaner för våren. 
  • Perspektiv som befriar. Vi arbetar vidare med projekten, prövar på teaterns frigörande kraft och möter inspiratörer som stärker förmågan att agera i spänningsfälten mellan vision och verklighet. Vi upplever möten mellan kosmovision och juridisk innovation, naturens rättigheter och mänskliga rättigheter, ekofeminism och ekomaskulinitet. 
  • Ett dygn för naturens rättigheter! Tillsammans genomför vi en fredlig aktion som sätter fokus på naturens rättigheter och det goda livet, med hopp om att media och allmänheten uppmärksammar manifestationen. 

Upplägg och pedagogik

Distanskursen går på halvfart under en termin med tre fysiska träffar. Under träffarna varvas föreläsningar och studiebesök med samtal, reflektioner och praktiska, interaktiva övningar som engagerar flera sinnen i lärandet. Träffarna kan delvis förläggas till platser som bidrar till kursens innehåll. Grupprocesser och ömsesidigt lärande är viktiga inslag. Kursen bygger på folkbildningens ideal och ekopedagogik, ett gemensamt utforskande där alla bidrar med sin visdom, erfarenheter och perspektiv. Frågorna är viktigare än svaren. 

Mellan träffarna pågår kommunikation och diskussion på webbforum, litteraturstudier och hemuppgifter. Vi lär av och med varandra i en anda av ömsesidigt stöd, respekt och dialog. Vi möter såväl svenska som internationella inspiratörer som är aktiva i rörelsen på olika sätt, hämtar inspiration från det som redan händer och utvecklar egna och gemensamma projekt som kan göra skillnad i smått och stort. Vi utvecklar våra kreativa förmågor som medskapare av en hållbar framtid!

Sök nu!

 

Kursstart: 11 februari 2019

Kursslut: 2 juni 2019

Kursträff 1: 15-17 februari 2019

Kursträff 2: 5-7 april 2019

Kursträff 3: 24-26 maj  2019

Kursansvariga, samarbetspartners

Huvudlärare: Carmen Blanco Valer, Niklas Högberg och Ingrid Stiernström
Samarbetspartners: Latinamerikagrupperna, Lodyn. 

Kursen är CSN-berättigad till 50%, vilket förutsätter inlämning av hemuppgifter. Som deltagare behöver man närvara på minst två av de fysiska kursträffarna.

Denna kurs görs i samarbete mellan Färnebo Folkhögskolan, Latinamerikagrupperna och Framtidsjorden, två av skolans huvudorganisationer samt föreningen Lodyn.