Lokalekonomisk analys & ortsutveckling i praktiken

Vill du få en större förståelse för hur lokal gemenskap, företagande, produktion och kretsloppsekonomi kan vara grund för hållbar utveckling? Vill du utveckla din förmåga att leda/stötta grupper i att jobba tillsammans för lokal utveckling? Vill du sätta igång arbetet nu med detsamma? Då är det här kursen för dig.

 

Lokalekonomisk analys (LEA) är en metod där lokalbefolkningen, med hjälp av bland annat statistik från SCB, kartlägger resurserna i sin bygd – för att få fram bygdens handelsbalans med omvärlden. Denna analys tydliggör vilken utvecklingspotential som finns vad gäller nytt företagande och skapande av arbetstillfällen.

Genom att göra en LEA så får orten en faktabaserad analys utifrån vilken de kan visionera om och planera den framtida utvecklingen av bygden. LEA är en metod som använts i många lokalsamhällen runt om i Sverige och genomförda analyser har bland annat bidragit till att matbutiker behållits och ökat sin omsättning, att bagerier och frisörsalonger startats, ekoturism utvecklats och nya entreprenörskapsnätverk kommit igång.

Många lärdomar har gjorts och målet med denna kurs är att bygga vidare på dessa. Arbetet med att göra en LEA kan underlättas mycket av att det finns någon som kan arbeta som processledare/studiecirkelledare. Målet med denna kurs är att ge dig de kunskaper och de färdigheter som du behöver för att fungera som processledare/studiecirkelledare i arbetet med en LEA.

Här får du lära dig grunderna i lokalekonomi (teori och praktik), tillgodogöra dig flera metoder för platsutveckling och kreativ mötesteknik samt kunskaper i hur du kan leda och inspirera en ideell grupp. Kursen varvar teoretiska och praktiska lektioner med att du själv på hemmaplan processleder en lokalekonomisk analys med stöd av en mentor och dina studiekamrater.

Elin Sjöman som studerar på kursen sen höstterminen 2018 säger att:

– Det bästa med kursen är känslan av stöd. Vi är en blandad grupp, med olika erfarenheter, som går kursen. Vi förenas av vårt intresse för att utveckla lokalsamhällen och alla är inställda på att hjälpa varandra. Allt detta gör att det alltid finns någon att fråga om man stöter på problem i sitt arbete. Våra olika erfarenheter gör också att vi får tillgång till en enorm bank av idéer och lösningsförslag.

Kursen vänder sig till dig som är föreningsaktiv, engagerad i din ort eller yrkesverksam inom folkbildning, lokal utveckling och liknande. Kursen vänder sig även till studerande landsbygdsutvecklare, agronomer, näringslivsutvecklare m.fl.

Kursen arrangeras i samarbete med Hela Sverige ska leva!

BRA ATT VETA

Studieform: Kursen ges på distans och halvfart.

Kurstid: 19 augusti 2019 – 12 juni 2020.

Tjänstledigt: Vi lägger upp kursen för att du ska kunna delta parallellt med arbete eller andra studier. Men om du har en tillsvidare anställning så har du även rätt att ta tjänstledigt halvtid för att delta i kursen. Har du frågor om detta så prata med din arbetsgivare eller facket.

Förkunskaper: Inga särskilda förkunskaper krävs, utan vi ser till dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Ansökan: Löpande antagning tills kursen är full.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men det tillkommer en administrativ avgift samt kostnader för resor, boende och mat i samband med kurshelgerna. Uppskattningsvis kostar boende och mat för en helg ca 800 kr. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. För mer information, se: www.csn.se

Antagningsvillkor: Kursen har inga särskilda förkunskapskrav. Alla är välkomna att delta!

Huvudlärare: Ylva Lundkvist Fridh, samordnare för lokalekonomi på Hela Sverige ska leva, samt Jonathan Korsar.

Kontaktperson: Jonathan Korsar, ring: 076-0729858 eller mejla: jonathan.korsar@farnebo.se