Klimatlyftet 2020 – så utvecklar vi det lokala arbetet! VT2020

Kvällskurs med helgträffar i Österfärnebo och Göteborg 1 mars- 18 juni 2020. Kursen sker genom samverkan mellan Färnebo folkhögskola, Klimataktion, Jordens Vänner m fl.

Klimatrörelsen växer över hela världen och i hela Sverige. Klimatstrejker, aktioner och krav på en politik för klimatnödläge lokalt, nationellt och globalt. Det är ett historiskt tillfälle. Men hur stärker vi opinionen ytterligare så att vi får genomslag för våra krav? Hur når vi ut till arbetare, människor på landsbygden och folk i utsatta stadsdelar som har allt att vinna på en rättvis omställning?

Denna distanskurs ger oss fördjupad kunskap om allvaret i klimatfrågan men också om arbetet med medborgarplaner och opinionsbildning lokalt. Vi utbyter erfarenheter och utvecklar nya idéer för att sätta press på politiker och andra makthavare lokalt. En grupp inom kursen kan vara med och genomföra en större träff för en Green new deal sommaren 2020.

I kursen ingår bland annat:

  • föreläsningar och diskussioner om klimatnödläge, klimaträttvisa och omställning
  • teorier om hur snabb samhällsförändring kan se ut, samt vilken roll som folkrörelser och deltagande demokrati och medborgarråd kan ha i denna process
  • olika metoder för förändringsarbete; organisering, protester och opinionsbildning.
  • hur kan vi arbeta med lokala medborgarförslag för klimatomställning och få genomslag för dem?
  • arbete med att utveckla det lokala klimatarbetet på respektive ort och i hela landet

Kursen vänder sig till aktiva i Fridays for future, Klimatsverige, Gretas gamlingar, Jordens Vänner, Klimataktion, Omställning Sverige och andra som vill vara med och utveckla arbetet och organiseringen av klimatrörelsen. Alla åldrar är välkomna.

Kursen är främst inriktad på lokalt och regionalt ideellt klimatarbete.

BRA ATT VETA

Studieform: Kursen ges på distans med två helgträffar samt några webbinarier och kvällsmöten via videolänk. De egna studiearbetet är flexibelt och kan genomföras när det passar dig.

Kurstid: 2 mars 2020 – 19 juni 2020.

Förkunskaper: Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men det tillkommer en administrativ avgift på 200 kr/termin samt kostnader för resor, boende och mat i samband med kurshelgerna. Uppskattningsvis kostar boende och mat för en helg ca 800 kr. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. För mer information, se: www.csn.se

Plats för kurs: Studierna sker på distans med videomöten på kvällstid och helgträffar i Österfärnebo och Göteborg.

Anmälan: Vi tar emot anmälningar löpande. Anmäl dig senast

Sök nu!

Kontakt: Lars Igeland, Färnebo folkhögskola. Mejla till: lars.igeland@farnebo.se