Klimatlyftet 2020 – så utvecklar vi det lokala arbetet! VT2020

Distanskurs med helgträffar i Österfärnebo och Göteborg 2 mars- 19 juni 2020. Kursen sker genom samverkan mellan Färnebo folkhögskola, Klimataktion, Jordens Vänner m fl.

Klimatrörelsen växer över hela världen och i hela Sverige. Klimatstrejker, aktioner och krav på en politik för klimatnödläge lokalt, nationellt och globalt. Det är ett historiskt tillfälle. Men hur stärker vi rörelsen ytterligare så att vi får genomslag för våra krav? Hur kan vi samla en rörelse som inkluderar alla de människor som har allt att vinna på en rättvis omställning?

Denna distanskurs ger oss fördjupad kunskap om allvaret i klimafrågan men också om arbetet med medborgarplaner och opinionsbildning lokalt. Vi utbyter erfarenheter och utvecklar nya idéer för att sätta press på politiker och andra makthavare lokalt.

I kursen ingår bland annat:

  • föreläsningar och diskussioner om klimatnödläge, klimaträttvisa och omställning
  • teorier och metoder för organisering, protester och samhällsförändring, bland annat genom deltagande och ekonomisk demokrati mm.
  • hur kan vi arbeta med lokala medborgarförslag? Och hur får vi genomslag för dem?

I kursen får du som deltagare jobba med att utveckla det lokala klimatarbetet på din ort och lära av det arbete som sker runtom i landet.

Kursen vänder sig alla som som vill vara med och utveckla klimatrörelsens lokala arbete, aktiva i Fridays for future, KlimatSverige, Gretas gamlingar, Jordens Vänner, Klimataktion, Omställning Sverige mm. Alla åldrar är välkomna.

Kursen är främst inriktad på lokalt och regionalt klimatarbete.

BRA ATT VETA

Ladda ner kurspresentation med preliminär planering här!

Studieform: Kursen ges på distans med två helgträffar samt några webbinarier och kvällsmöten via videolänk. De egna studiearbetet är flexibelt och kan genomföras när det passar dig.

Kurstid: 2 mars 2020 – 19 juni 2020.

Förkunskaper: Inga särskilda förkunskaper krävs.

Kostnader: Kursen är kostnadsfri, men det tillkommer en administrativ avgift på 200 kr/termin samt kostnader för resor, boende och mat i samband med kurshelgerna. Uppskattningsvis kostar boende och mat för en helg ca 800 kr. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. För mer information, se: www.csn.se

Plats för kurs: Studierna sker på distans med videomöten på kvällstid och helgträffar i Österfärnebo och Göteborg.

Anmälan: Vi tar emot anmälningar löpande. Anmäl dig senast 20 februari!

Sök nu!

Kontakt: Lars Igeland, Färnebo folkhögskola. Mejla till: lars.igeland@farnebo.se