Ickevåld för att förändra världen (DISTANSKURS)

Visst blir en förtvivlad över tillståndet i världen? Klimatkrisen fördjupas, rasismen  normaliseras, militarism och polisövervåldet ökar och förslag om militarisering av förorterna blir allt högljuddare. Vidare har nu Sverige gått med på att vara värdland för Nato (2016) och nyligen gått med i ett fördjupat militärt samarbete med EU och NATO (PESCO). Därmed tycks vi ha lämnat vår tidigare neutralitetspolitik. 

Sammanfattningsvis ser vi att demokratin blir allt svagare och vi som vill ha en rättvisare och värld blir antingen passiviserade, eller frustrerade och bittra när vi inte vet hur vi skall kanalisera vår uppdämda vrede.

Därför har vi på Färnebo folkhögskolan, tillsammans med Kvinnor för Fred och Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen, tagit initiativ till Distanskursen ’Ickevåld- ett sätt att förändrar världen’. 

Vi vill med kursen inspirera till aktioner som bidrar till att förändra samhället utan att bruka våld. Med andra ord bidra till att upprätthålla demokratin i tider då denna utsätts för hot. 

Som utgångspunkt och inspirationskälla använder vi boken ’Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?’ av Stina Oscarson & Sara Granér (Leopard förlag) som utgår bland annat från tänkaren och Right Livelihood-pristagaren Gene Sharps idéer om icke- våld som medel för samhällsförändring.

Under kursen kommer vi att ta upp konkreta exempel på lyckad aktivism och få besök av gästföreläsare inom ämnet och fredsaktivister som genom musik, clowneri, konst, etc. lyckats påverka.

Kursen hålls på distans men i kursen ingår det tre träffar i skolans lokaler i Österfärnebo, Gästrikland.

 

INGA PLATSER KVAR, KURSEN ÄR FULL

Illustration: Sara Granér

BRA ATT VETA

Kursen börjar 28 januari 2019

Längd: ca. 3 månader

Kursträffarna :
1-3 februari (Österfärnebo)
1-3 mars (ev. Stockholm)
26-28 april (Österfärnebo)

Studieform: Kursen ges på distans och halvfart. En måste vara med, minst två av de tre kursträffar för att få intyg.

Tjänstledigt: Om du har en tillsvidare anställning har du rätt att ta tjänstledigt för att delta i kursen. Har du frågor om detta så prata med din arbetsgivare eller facket

Kostnader och studiemedel: Själva kursen är kostnadsfri. Kostnader för resor, boende och mat vid helgträffar tillkommer. En anmälningsavgift på 500 kr tas ut av skolan i samband med att du bekräftar din plats på kursen. Studierna berättigar till studiemedel från CSN eller motsvarande myndigheter som ger studiemedel i Norden.

Sista anmälningsdag: Antagning sker löpande dock senast den 15 januari

Kontaktperson: Carmen Blanco Valer, ring 0291-20275,  073 8446443 eller mejla: carmen.blanco.valer@farnebo.se