Södra Afrika Reportage

Mandela. Illustration: Nina Hemmingsson

Det här en kurs för de som vill: Lära dig mer om hur människor kämpar för sociala och mänskliga rättigheter. Arbeta med film eller radio och skrivande. Resa till södra Afrika under 2,5 månader.

Södra Afrika Reportage är en resande kurs på Färnebo folkhögskola. Det är en kurs med fokus på sociala rörelser, aktuella samhällsfrågor och arbete med reportage som en del av socialt och politiskt förändringsarbete.

Hur är kursen upplagd?

Som deltagare i kurser får du studera olika sociala frågor, till exempel migranters rättigheter, rasism, sexism, HBTQ-frågor, global ekonomi, miljöfrågor samt folkrörelser och deras arbete för rättigheter och förändring. Du får sätta dig in i södra Afrikas historia och hur det ser ut idag.

Genom att möta engagerade människor i Sydafrika och Zimbabwe samt praktisera på organisationer som driver ett aktivt förändringsarbete hoppas kursen kunna skapa perspektiv på vilka vi själva är och vilka positioner, möjligheter och skyldigheter vi har ur ett globalt perspektiv.

Du får även lära dig grunderna för att jobba för förändring med medborgarjournalistiska redskap som t.ex. film, radio eller skrivande.

Ni som studerande organiserar studierna tillsammans med lärarna på skolan. Ni får lär er mycket om metoder för demokrati i praktiken och konsten att fatta gemensamma beslut.

Resan i södra Afrika är ungefär 2,5 månad lång. Under vår resa kommer vi arbeta med film, radio och artiklar. En del grejer gör vi klart direkt på plats, och annat omvandlar vi till filmer, radioprogram, artiklar mm när vi kommer tillbaka till Österfärnebo. Under hela kursen jobbar vi aktivt med en blogg.

I sista tredjedelen av kursen genomför vi ett utåtriktat efterarbete där filmer, radioprogram och artiklar utgör en viktig del.

Länderna vi reser till

De länder vi reser till är Sydafrika, samt preliminärt även Zimbabwe.

Sydafrika – Fram tills mitten av 1990-talet hade invånarna i Sydafrika olika rättigheter baserat på hudfärg. I ett politiskt system som kallas för apartheid förtrycktes människor med svart hudfärg. Miljontals svarta fråntogs sin mark, sina hem och många tvångsförflyttades. Kampen mot apartheid pågick under lång tid, och det första fria demokratiska valet genomfördes i landet först 1994. Nationalhjälten Nelson Mandela blev landets president. Vad händer nu i landet? Och hur jobber sociala rörelser för rättigheter?

Zimbabwe – Landet blev självständigt 1980 och Robert Mugabe blev president 1987. Landet har gått från en god utveckling till ett land på ruinens brant. Runt 4 miljoner zimbabwier har lämnat landet.Vilka folkliga initiativ ger hopp om förändring?

Studierna i Österfärnebo

Under tiden i Österfärnebo bor du kollektivt med de andra studerande på skolan. Mat, inköp, budget, schema med mera bestäms av er i kursen i samråd med personalen. Livet på skolan lyfts ofta fram som något mycket positivt av tidigare kursdeltagare.

Kontaktperson: Anna-Karin Björnberg, mejla till: anna-karin.bjornberg@farnebo.se 

Illustration: Nina Hemmingsson