Pröva på minijordbruk – distanskurs

Detta är en distans-/kvällskurs för dig som vill ta steget och pröva på odling och andra former av minijordbruk.

Vi har vant oss med att maten produceras långt bort. Maten har länge inte bara producerats av allt färre personer, men också i allt högre grad transporterats långväga ifrån med hjälp av billig bensin och diesel. De fossila bränslenas klimatpåverkan gör oss dock alltmer intresserade av frågan om hur vi kan skapa ett klimatsmart jordbruk. En lösning är att delta själv i jordbruket!
I denna kurs får du lära dig grundläggande tekniker och strategier för ett lokalt minijordbruk som du kan bedriva i stan eller på landet. Du får lära dig praktiskt på kursträffar i Österfärnebo där teori varvas med praktiskt arbete i skolans minijordbruk, samt genom att pröva i valfri skala hemma hos dig själv. Du får lära dig om grönsaksodling på friland, odling i kallväxthus, agroforestry och permakultur, ekologisk hönsskötsel integrerad med odlingen mm.

BRA ATT VETA
Längd: 20 veckor

Studieform: Kursen ges på distans och halvfart.

Kurstid: 19 mars– 23 september 2018 (stängd för ansökningar fom 4 mars)

Kursträffar och planering: Helgträffar blandas med eget arbete på distans. Fem helger på skolan för den som vill, varav deltagande på minst två är obligatoriskt. Ladda ned praktisk information med kursöversikt här (8 sidor i pdf-format): Praktisk info och kursöversikt Minijordbruk 16 februari

Distansmoment: Mellan kursträffarna läser du litteratur och kommunicerar med lärare och andra kursdeltagare via ett forum på nätet.

Kostnader: Undervisningen på kursen är kostnadsfri. En administrativ avgift på 200 kr som täcker bla viss kopiering tas ut innan kursen startas. I samband med helgträffarna tillkommer kostnader för resor, boende och mat. Mat och boende på skolan för en helg kosta ca 550 kr. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. För mer information, se: www.csn.se

Antagningsvillkor: Kursen har inga särskilda förkunskapskrav. Alla är välkomna att delta!

Kontaktperson: Jonathan Korsar, ring: 076-0729858 eller mejla: jonathan.korsar@farnebo.se