Ekologisk odling och matsuveränitet – med studieresa till Kuba (DISTANSKURS)

Sovjetunionens fall på 1980-talet kom att innebära slutet för det storskaliga industriella jordbruket på Kuba. Ett jordbruk helt beroende av stöd utifrån stod nu inför stor brist på konstgödsel, pesticider, olja, traktorer och reservdelar. Denna utveckling ledde till stora problem i ekonomi och matförsörjning. För att klara sin matförsörjning började Kuba från mitten av 1990-talet omvandla sin matproduktion till ekologisk odling. De kommande tio åren skulle skapa mer än 350 000 nya jobb och en självförsörjningsgrad på mat från 30% till nästan 90%. Importberoendet kom att ersättas med ett lokalt försörjningssystem i alla led. Istället för konstgödsel har man utvecklat kompostsystem för näringstillförsel. Istället för att spruta med gift har man utvecklat biologiska bekämpningsprogram ledda av landets universitet.

Kursen fokuserar på studier av ekologisk odling och matsuveränitet ur ett samhällsperspektiv. Med utgångspunkt från de Kubanska erfarenheterna av ekologisk odling studerar vi möjligheterna till ökad matsuveränitet för Kuba, Sverige och andra länder. Hur startade den “gröna ekologiska revolutionen” på Kuba under 1990-talet? Vilka var de bakomliggande krafterna och varför valde man vägen mot att bli nästan helt självförsörjande på småskalig ekologisk odling? Vilka erfarenheter kan man föra vidare och hur ser förhållandet vad gällande matsuveränitet ut i andra länder. På vilka sätt kan begreppet matsuveränitet kopplas till svenska förhållanden?

Ytterligare information hittar du i foldern: Ekologisk odling och matsuveränitet.

Ekologisk odling och matsuveränitet

Sök nu!

BRA ATT VETA

Sista ansökningsdag 10 oktober 2018. Besked om antagning ges i mitten av oktober.

Kurslängd 27 oktober till 24 mars 2019.

Kursen har 4 träffar förutom studieresan till Kuba.

Preliminära datum för kursträffar är 27-28 oktober 2018, 8-9 december 2018, 12-13 januari 2019, 11-28 februari 2019 resa till Kuba samt 23-24 mars 2019.

Antagningsvillkor: Antagning sker med hjälp av personligt brev där du ska motivera varför du vill gå kursen. Följande erfarenheter är meriterande i antagningsprocessen:

  • Att du tidigare läst någon omställning/odlingskurs vid Färnebo folkhögskola eller liknande kurs vid annan skola.
  • Stort intresse och kunskap om frågor rörande ekologisk odling och matsuveränitet.

Kostnader: Undervisningen på kursen är kostnadsfri. Kostnader tillkommer för resor, studiebesök, kurslitteratur, boende och mat i samband med helgträffar och studiebesök. Kostnader för mat och boende uppskattas kunna bli ca 550 kr per helg.

Kostnader tillkommer också för resa, boende, mat, studiebesök m.m. i Kuba.

Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Det är möjligt att söka extra studiemedel för studieresan till Kuba.

För mer information se: www.csn.se

Kontaktpersoner:

Carmen Blanco Valer, e-post: carmen.blanco.valer@farnebo.se

Pär Eklund, tel: 0700-453780, e-post: par.eklund@farnebo.se