Småskalig ekologisk odling – distanskurs

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om ekologisk grönsaksodling i teori och praktik. Den ges på halvtid och distans. Den ger dig ett ekologiskt helhetsperspektiv och kunskap om hur lokal, småskalig livsmedelsproduktion kan bidra till ett hållbarare samhälle.

Kursen behandlar ekologisk odling i lite större skala där man får lära sig de hantverksmässiga grunderna för att lyckas som ekologisk odlare.

Vi lär oss grundläggande odlingsteori, trädgårdsplanering, förkultivering, sådd- och plantering, ogräshantering, skörd, ekonomi och småföretagande, försäljning, lagring och förädling av olika produkter.

Även om fokus ligger på ekologisk odling av grönsaker så behandlar kursen också en del andra aspekter som kan bidra till ökad lokal självförsörjning; t.ex. bakning, förädling, djurhållning (b l a av får och höns), byggande m.m.

Kursens teoretiska delar utförs till stor del på distans. Teorin behandlar både odlingskunskap, humanekologi, permakultur, ekonomi och regler för ekologisk odling. Kursens pratiska delar sker på våra gemensamma träffar, sammanlagt 11 stycken.

Träffarna är till stor del praktiskt inriktade. Mellan träffarna sker litteraturstudier och projektarbete på egen hand eller i mindre grupp. Träffarna sker på Alsike Trädgård i Knivsta samt i Österfärnebo.

Mer information hittar du i foldern: Smaskalig ekologisk odling 2018-19

BRA ATT VETA
Längd: 1 år

Studieform: Kursen ges på distans och halvfart.

Kurstid: 8 oktober 2018 – 20 september 2019

Ansök senast: Kursen går inte längre att söka!

Antagningsvillkor: Antagning sker med hjälp av personligt brev där du ska motivera varför du vill gå kursen. Följande erfarenheter är meriterande i antagningsprocessen:
– Tidigare erfarenhet av odling
– Planer på att starta egen yrkesmässig odling
– Att du sökt kursen ett tidigare år
– Stort intresse och kunskap av småskalig livsmedelsproduktion

Kostnader: Undervisningen på kursen är kostnadsfri. Kostnader tillkommer för resor, studiebesök, kurslitteratur, boende och mat i samband med helgträffar och studiebesök. Kostnader för mat och boende uppskattas kunna bli ca 550 kr per helg. Kostnader i samband med studiebesök kan uppgå till 800kr. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Kontaktperson: Pär Eklund, tel: 0700-453780, e-post: par.eklund@farnebo.se