Omställningspiloterna – på heltid

I denna kurs lär du dig om de ekologiska och sociala utmaningar vi står inför idag. Vi tittar på globala utmaningar samtidigt som vi lär oss om hur människor arbetar lokalt på olika orter för att stärka lokalsamhällen och ställa om till hållbar utveckling.

Vad behöver ställas om? Och hur gör vi det i praktiken?

Vi tittar på hur både vardagslivet och samhället kan organiseras bättre och mer hållbart. Vi arbetar med frågor om hur lokalekonomin kan utvecklas genom ökad samverkan, deltagande demokrati, lokal produktion, energi och mat, smartare transporter mm.

Vi lär oss praktiskt grunderna i grönsaksodling på friland, odling i kallväxthus, svampodling, agroforestry, samt djurhållning integrerad med odlingen. Vi lär oss även andra praktiska färdigheter som både underlättar en större självtillit och lokalt samhällsengagemang.

För att nå ut och skapa medvetenhet och intresse lär vi oss att jobba med kommunikation kring omställningsfrågor, t.ex. får du pröva på att blogga och göra radio. Du lär dig också om vuxnas lärande, samt grundläggande föreningskunskap. Kursen sker på plats i Österfärnebo, men i kursen ingår även ett flertal studiebesök som ger dig inblick i hur människor, lokalsamhällen och olika föreningar och företag på en rad olika sätt jobbar för miljö, rättvisa och hållbar utveckling.

Sök nu!

BRA ATT VETA
Studieform: Kursen ges på heltid.

Var: Kursen sker i Österfärnebo, men ett flertal studieresor är också en planerad del av kursen.

När: 20 augusti 2018 – 12 augusti 2019

Boende på kursen: Som studerande bor du på skolan tillsammans med övriga studerande. Ni har en gemensam ekonomi, lagar mat, städar osv tillsammans.

Tjänstledigt: Om du har en tillsvidare anställning har du rätt att ta tjänstledigt för att delta i kursen. Har du frågor om detta så prata med din arbetsgivare eller facket.

Antagning: Löpande antagning under våren. Inga särskilda förkunskaper krävs, utan vi ser till dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Kostnader och studiemedel: Själva kursen är kostnadsfri. Kostnader för boende och mat på skolan, samt studiematerial och studieresor tillkommer dock. Kostnad för boende, mat, studieresor, material, arbetskläder mm uppskattas bli ca 5000 kr per månad om du bor på skolan, ca 60000 kr för hela kursen. En anmälningsavgift på 500 kr tas ut av skolan i samband med att du bekräftar din plats på kursen. Studierna berättigar till studiemedel från CSN eller motsvarande myndigheter som ger studiemedel i Norden.

Kontaktperson: Jonathan Korsar, ring: 076-0729858, eller mejla: jonathan.korsar@farnebo.se